Elektroniczny system naboru

Drogi Kandydacie, czy wiesz, że do klas pierwszych technikum oraz liceum ogólnokształcącego w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie w można rekrutować z wykorzystaniem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji

https://nabor.pcss.pl/wejherowo

PAMIĘTAJ!

TYLKO ZESKANOWANY ZAŁĄCZONY W SYSTEMIE JAKO ZAŁĄCZNIK WNIOSEK JEST UWZGLĘDNIANY W NABORZE!!!!

INSTRUKCJA elektronicznego systemu naboru (pobierz)

Nie musisz się go obawiać, system zapewnia pełne bezpieczeństwo gromadzonych i przesyłanych informacji w postaci zaszyfrowanych danych kandydata.

Wymagane dane w procesie rekrutacji wprowadzasz samodzielnie lub z pomocą nauczyciela szkoły podstawowej, do której uczęszczasz. Pomocą Ci też członkowie komisji rekrutacyjnej szkoły, do której aplikujesz.

Przed przystąpieniem do wprowadzania danych do systemu elektronicznego musisz ustalić listę preferencji. Co to jest?

LISTA PREFERENCJI zawiera wszystkie oddziały, do których chcesz rekrutować, uszeregowane od oddziału, na którym zależy Ci najbardziej, do oddziału, na którym zależy Ci najmniej.

Po uzupełnieniu wymaganych danych, wydrukuj WNIOSEK o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2022/2023.

Podpisany przez rodzica lub prawnego opiekuna wniosek oraz wymagane dokumenty złóż do szkoły pierwszego wyboru. Do której szkoły masz się udać?

SZKOŁA PIERWSZEGO WYBORU to szkoła z oddziałem, na którym najbardziej Ci zależy, czyli tym który znajduje się na pierwszym miejscu listy Twoich preferencji.

Co będzie dalej? Na podstawie wprowadzonych przez kandydata ocen i wyników egzaminu ośmioklasisty oraz innych osiągnięć, system automatycznie wylicza kandydatom punkty, a po zakończeniu gromadzenia i weryfikacji dokonuje optymalnego przydziału kandydatów do oddziałów, z uwzględnieniem uzyskanych przez nich wyników punktowych oraz preferencji.

Jak wygląda przebieg rekrutacji elektronicznej:

  • Zostaniesz przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskałeś wystarczającej liczby punktów zapewniających przyjęcie, możesz nie zostać przyjęty do żadnego z wybranych oddziałów
  • Jeżeli uzyskałeś liczbę punktów uprawniającą Cię do przyjęcia do większej liczby oddziałów – zostaniesz przydzielony tylko do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście Twoich preferencji.
  • Zostaniesz zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, który znajduje się najwyżej na liście Twoich preferencji, nie będziesz umieszczony na listach oddziałów o niższych preferencjach (nawet, jeżeli spełniasz kryteria przyjęć do tych oddziałów)
  •  Ubiegając się o przyjęcie do szkoły przy składaniu dokumentów możesz posługiwać się skanami/kopiami lub oryginałami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopiami/ skanami lub oryginałami zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  • Pamiętaj, jeżeli posługujesz się kopiami to tylko takimi, które zostały poświadczone przez dyrektora szkoły podstawowej, którą ukończyłeś.
  • Jeżeli zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia w danej szkole musisz w punkcie naboru szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany, złożyć oryginały wymaganych dokumentów: świadectwa oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Jest to równoznaczne z wyrażeniem woli uczęszczania do oddziału, do którego zostałeś przyjęty. 
  • Jeżeli chcesz zmienić preferencje wyboru oddziału, udaj się do punktu rekrutacji szkoły pierwszego wyboru, która zaakceptowała Twój wniosek i poproś o usunięcie go. Potem możesz zmienić preferencje.
  • Ubiegając się o przyjęcie do naszej szkoły zobowiązany jesteś do zapoznania się ze Statutem Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie, a z chwilą przyjęcia do szkoły do jego przestrzegania.
  • Ubiegając się o przyjęcie do szkoły na druku wniosku wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do wszystkich typów szkół w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. 2019 poz. 1781).