Etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”

W dniu 7 grudnia 2018 roku uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego walczyli o zwycięstwo w etapie regionalnym konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje prawa w pracy. Celem programu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, a także kształtowanie wśród młodzieży świadomości zagrożeń w środowisku pracy.

W szóstej edycji do konkursu przystąpiło 19 szkół ponadgimnazjalnych. Każdy z uczestników otrzymał test składający się z 35 pytań. Prace testowe były sprawdzane przez Okręgową Komisję Konkursową  złożoną z przedstawicieli Sekcji ds. prewencji i promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Naszą Szkołę reprezentował Mateusz Pawelczyk i Kamila Domańska, która uplasowała się na piątym miejscu.

Dziękujemy uczniom za zaangażowanie się w przygotowanie do konkursu.