Wielka Brytania sojusznik czy zdrajca Polski podczas II wojny światowej?

4 kwietnia miała miejsce kolejna debata Szkolnego Koła Debat. Tym razem drużyny propozycji i opozycji zmierzyli się z następującym tematem: Wielka Brytania sojusznik czy zdrajca Polski podczas II wojny światowej. Jedna i druga strona była bardzo dobrze przygotowana, zwyciężyła jednak strona propozycji. Debata wywołała także emocję wśród obecnej publiczności, która na koniec zadawała mnóstwo pytań Czytaj więcej…

Szkolna debata

27 marca z inicjatywy Szkolnego Koła Debat odbyła się szkolna debata poświęcona żołnierzom wyklętym-niezłomnym. Dwie drużyny spierały się wykorzystaniem formy debaty oksfordzkiej wraz ze wszystkimi obowiązującymi w niej zasadami. Ostatecznie zwyciężyła drużyna opozycji. Kolejna debata już w kwietniu.

IV Pomorski Turniej Debat Historycznych

26 marca uczniowie działający w Szkolnym Kole Debat oraz Szkolnym Klubie Historycznym uczestniczyli w IV Pomorskim Turnieju Debat Historycznych organizowanym przez IPN. Tezy z którymi musieli zmierzyć się debatujący nie były łatwe. Pierwsza teza – Najlepszym sposobem na godne uczczenie ofiar systemów totalitarnych jest ich odnalezienie i pochowanie w imiennym grobie, tez druga – W 1939 roku Polska postąpiła właściwie, Czytaj więcej…

Dlaczego nie debata?

Dlaczego potrzebujemy unijnej polityki transportowej? Podglądamy lekcje zawodowe technika eksploatacji portów i terminali… W celu rozwija umiejętności twórczego i krytycznego myślenia, kształcenia umiejętności tworzenia różnorodnej, jasnej i efektywnej argumentacji oraz rozwoju kompetencji zawodowych odbyła się dyskusja panelowa oraz debata oksfordzka. Tematem debaty została polityka transportowa UE. Zajęcia miały na celu przybliżenie uczniom działań, jakie podejmuje Unia w obszarze Czytaj więcej…

Warsztaty Historyczno-Europejskie 2018

Uczniowie klas mundurowych wzięli udział w szkoleniu z zakresu debat oksfordzkich. Grupa uczniów realizuje projekt Regionalnego Ośrodka Dialogu i Edukacji Historycznej w Łodzi  pt. „Historia w słowie zamknięta”, który odbywa się pod patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty, w zamiejscowym oddziale CEN, tj. w Instytucie Europejskim w Łodzi, we współpracy m.in. z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej przy Oddziale IPN w Łodzi, jak również we współpracy z innymi Oddziałowymi Biurami Edukacji Czytaj więcej…