Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Rekrutacja 2019/2020 ZARZĄDZENIE Nr  4 /2019   POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY  z dnia 30 stycznia 2019 r.   w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych oraz na semestr pierwszy szkół policealnych i szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2019/2020 Czytaj więcej…

UWAGA KANDYDACI DO LICEUM WOJSKOWEGO

  W roku szkolnym 2017/2018 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych jako jedna z dwóch szkół w województwie pomorskim przystąpił do realizacji pilotażowego programu Ministerstwa Obrony Narodowej: Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych W roku szkolnym 2018/2019 rusza kolejna II edycja programu. Projekt zakłada intensyfikację współpracy resortu obrony narodowej na rzecz zapewnienia standardów szkolenia zgodnych ze standardami stosowanymi w wojsku. Celem opracowanego Czytaj więcej…