Konkurs mickiewiczowski

Klasy drugie uczestniczyły w szkolnym konkursie mickiewiczowskim „Z Panem Tadeuszem za pan brat”. Konkurs składał się z dwóch typów zadań: jeden to typowy sprawdzian erudycji – wiedzy ze znajomości fabuły i bohaterów epopei, ale także roślin, zwierząt i topografii miejsc, zdarzeń; drugi miał charakter prezentacji artystycznych. Erudycyjna część konkursu odbyła się wcześniej. w obu dziedzinach wygrała klasa II AT. Gratulacje!

 Część druga konkursu, główna,  odbyła  się kilka dni później w sali gimnastycznej, gdzie  zaprezentowane zostały następujące zadania:

  1. Wykonano piosenkę (rap, disco polo, rock lub inny gatunek muzyczny), której słowa nawiązywały do treści Pana Tadeusza.
  2. Przedstawiono scenkę: Oświadczyny w wielkim stylu (np. oświadczyny Tadeusza wobec Zosi, która jest bardzo współczesną dziewczyną).
  3. Odtańczono – a jakże! – poloneza. Uczniowie zadbali o stroje i rekwizyty, dzięki którym pokaz przybrał charakter wyjątkowy.

 Zmagania konkursowe oceniało  jury złożone z nauczycieli i uczniów.

We wszystkich  zadaniach zwracano uwagę na  treść, grę aktorską, odpowiedni strój i oczywiście pomysłowość.  Łączono konwencje, powagę i komizm, dawność ze współczesnością.  Efekt był znakomity, mimo że nie wszystkie klasy zaangażowały się w zadania konkursowe.

Wygrała klasa II BLO, ale niemało nagród zgarnęła też klasa II CLO. Serdecznie gratuluję i dziękuję za udział.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy, nagrody i upominki. 

Danuta Paupa