Matura

Do pobrania niżej są dwa ważne załączniki:

  1. Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym – 2018 rok
  2. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2018 roku

 

Załączniki: