Na tropie emigrantów

We wtorek 22 lutego członkowie SKH udali się na kolejny wyjazd. Tym razem udało nam odwiedzić dwa miejsca. Najpierw z wielkim z zainteresowaniem, mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych obejrzeliśmy dwie wystawy. Pierwsza dotyczyła wydarzeń grudnia ’70, a druga związana była z genezą powstania Solidarności. Obie wystawy znajdują się na wiadukcie kolejowym w Gdyni Stoczni. Punktem kulminacyjnym było jednak Muzeum Emigracji. Muzeum mieści się w historycznym budynku Dworca Morskiego przy Nabrzeżu Francuskim w gdyńskim porcie; siedziba została wybrana nieprzypadkowo – w okresie międzywojennym w sposób zorganizowany obiekt pełnił funkcję tranzytową dla tysięcy Polaków opuszczających ojczyznę. Muzeum prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz edukacyjną poświęconą dziejom emigracji Polaków na wszystkie kontynenty. Oto krótka fotorelacja z wycieczki.