Nasze Technikum ze Srebrną Tarczą

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie znalazło się wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu PERSPEKTYWY 2022 i przysługuje mu tytuł „SREBRNEJ SZKOŁY 2022”.

W ogólnopolskim rankingu PERSPEKTYW TECHNIKA 2022 uzyskaliśmy tytuł SREBRNEJ TARCZY 2022 dla Technikum z 13 miejscem w województwie pomorskim, a z 2 w powiecie wejherowskim.

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane  1665 techników, które spełniły tzw. Kryterium wejścia: sukcesy szkół w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminów zawodowych.

Zdobycie wysokiego miejsca w ogólnopolskim Rankingu Szkół PERSPEKTYWY jest dla każdej szkoły powodem do dumy. Świadczy to o wysokiej skuteczności nauczania, na które składa się dobrze wyposażona baza dydaktyczna, dobry kontakt szkoły z rynkiem pracy,  przyjazna atmosfera w szkole, tworzona wspólnie przez znakomitą kadrę, ambitnych uczniów, a także władze samorządowe dbające o właściwe warunki nauczania.

Ranking jest tworzony głównie z myślą o uczniach, którzy planują swoją edukację w szkole średniej oraz ich rodzicach. Klasyfikacja Perspektyw stanowi pomoc dla młodych ludzi w wyborze szkoły średniej, która ułatwi zdobycie zawodu i pozwoli dostać się na wymarzone studia.