O naszej szkole

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie to dynamicznie rozwijająca się szkoła.
Kształci się w niej ok 400 uczniów w technikum w 5 zawodach oraz ok.200 uczniów w mundurowym liceum ogólnokształcącym. Szkoła jest liderem klas mundurowych w woj. pomorskim. W ramach technikum utworzono  klasy mundurowe w dwóch zawodach:technik eksploatacji portów i terminali oraz technik geodeta. Uczniowie technikum w tych zawodach podlegają regulaminowi klas mundurowych i noszą mundury klas o profilu wojskowym. Uczniowie pozostałych klas technikum noszą granatowe marynarki z logo szkoły.

W 2016 r w Naszej placówce została uruchomiona pierwsza w powiecie wejherowskim klasa e-sportowa w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych. Uczniowie w ramach kształcenia w zawodzie rozwijają umiejętności z grafiki 3d oraz animacji komputerowych. Klasa e-sportowa prowadzona jest w ramach innowacji pedagogicznej: „E-SPORT TO SPORT CZY NIE?” Nauka języków obcych odbywa się w ramach wprowadzonej w 2016r innowacji pedagogicznej: „Nauka słownictwa poprzez zastosowanie aplikacji multimedialnej Insta.Ling „.

Zajęcia odbywają się w trzech nowoczesnych pracowniach komputerowych zakupionych w roku  2016 i 2017, wyposażonych w najnowsze oprogramowanie z systemem Windows 10, Office 2013, pakietem Adobe Creative Cloud, pakietem CorelDRAW X6, Gardenfilia, AutoCad i Geomap.

W licznych ankietach przeprowadzanych w ramach ewaluacji wewnątrzszkolnej, uczniowie składali propozycje przeprowadzania zajęć praktycznych, terenowych, których realizacja odbywa się zazwyczaj w murach szkolnych, w sposób „teoretyczny”. Innowacja dla klas mundurowo-sportowych z elementami szkolenia strzeleckiego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi. Innowacja jest rozszerzeniem treści zawartych w podstawie programowej dotyczącej edukacji dla bezpieczeństwa i edukacji wojskowej, o treści z zakresu technik strzeleckich i taktycznych.

W roku szkolnym 2017/2018 Powiatowy Zespół Szkół w Redzie jako jedna z dwóch szkół w województwie pomorskim przystąpił do realizacji pilotażowego programu Ministerstwa Obrony Narodowej.

Projekt zakłada intensyfikację współpracy resortu obrony narodowej na rzecz zapewnienia standardów szkolenia zgodnych ze standardami stosowanymi w wojsku. Celem opracowanego programu jest zwiększenie zasobów przeszkolonych rezerw osobowych dla Sił Zbrojnych RP poprzez kompleksowe wsparcie procesu szkolenia wojskowego i proobronnego uczniów.

Jesteśmy nowoczesną szkołą, która posiada certyfikowane piony klas mundurowych.