IOD

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie powołał na stanowisko Inspektora Danych Osobowych Michała Filipowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FilCon Inf Michał Filipowski z siedzibą w Gdyni, ul. Kołłątaja 1/703, adres email: m.filipowski@filcon-inf.pl