Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły

Dorota Nowicka – Klimowicz

Wicedyrektorzy

 

 

Marzena Zalewska

ds. dydaktyczno-wychowawczych

gab. nr 104 budynek A

Justyna Paliwoda

ds. kształcenia zawodowego

gab. nr 4 budynek B

 

Kinga Krajkowska

ds. Liceum Ogólnokształcącego

dla Dorosłych

i dydaktyczno-wychowawczych

gab. nr 104 budynek A

 

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Tadeusz Puzio gab. nr 4 budynek B

Nauczyciele

LP NAZWISKO I IMIĘ Nauczane przedmioty
1 ABRAHAM ANETA Język hiszpański
2 BOGALECKA BEATA Biologia
3 CALIK WOJCIECH Matematyka
4 CHUDZIK MONIKA Język polski
5 CICHOWSKA LONGINA Podstawy przedsiębiorczości
Strategie reklamy i zarządzanie kampanią reklamową
6 CZERSKA MARIA JANINA Chemia
7 DOMARUS EWA Język polski
8 DOMINIUK BARBARA Fizyka
9 DROTLEW ANNA Matematyka
10 FORMELLA JANUSZ Obsługa i konfiguracja sceny
Realizacja nagłośnień**
11 GRACZYK DANUTA Język rosyjski
12 GZIK ANETA Matematyka
13 HOPPE-DARZNIK IWONA Język polski
14 IDZIAK-CIESIELSKA MARZENA Matematyka
15 KALINOWSKI IRENEUSZ Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja wojskowa
Wychowanie fizyczne
16 KASPRZYK DAWID LOD Historia
Historia i społeczeństwo
Wiedza o społeczeństwie
17 KLAWIKOWSKA MAŁGORZATA Kreacja i wykonywanie projektów reklamy (grafika)
18 KLEIN-SZALKOWSKA JOANNA Język niemiecki
Muzyka
19 KORTUS BARBARA Maszyny i urządzenia cyfrowe
20 KOSIŃSKI PRZEMYSŁAW Informatyka
Procesy magazynowe w portach i terminalach
21 KOSSLER EWELINA Biologia
Nauczanie indywidualne
22 KRAJEWSKA EWA Podstawy przedsiębiorczości
23 KRAJKOWSKA KINGA Historia sztuki
Język polski
24 KRAUSE PAULINA Język angielski
25 KRAWCZUK NATALIA Biologia
Geografia
26 ks. MRUCZKOWSKI HENRYK Religia/Etyka
27 LEWANDOWSKA ANNA Obiekty architektury krajobrazu
28 LIŻEWSKA ANNA Drukowanie cyfrowe i obróbka druków
29 ŁAPIŃSKA TATIANA Język angielski
30 MACEK EWA Język angielski
31 MAJEWICZ MAGDA Język angielski
32 MARCZEWSKA KATARZYNA Biblioteka
33 NAPIÓRKOWSKI KAZIMIERZ Matematyka
34 NIELEK TOMASZ LOD Informatyka
35 NOWAKOWSKA DANUTA Biologia
36 NOWICKA-KLIMOWICZ DOROTA Historia
37 OGOENWEMA JOWITA Język angielski
38 PALIWODA JUSTYNA Projektowanie graficzne
39 PAŁKOWSKA JOANNA Pedagog
40 PAUPA DANUTA Język polski
41 PAWŁOWSKI JÓZEF Transport w portach i terminalach
42 PIÓRKOWSKI KAMIL Wychowanie fizyczne
43 PUZIO TADEUSZ Edukacja dla bezpieczeństwa
44 RENKIEWICZ IWONA Prace w obiektach architektury krajobrazu
45 RESZKA ALDONA Prace w obiektach architektury krajobrazu
46 ROCZNIEWSKA MARIA Język angielski
Kreacja i wykonywanie projektów reklamy (grafika)
Modelowanie i drukowanie 3D
47 RONOWICZ SYLWIA Doradca zawodowy
48 RUSAK MICHAL Edukacja policyjna
49 SACZEWSKI WOJCIECH Wychowanie fizyczne
50 SIEPETOWSKA AGNIESZKA Historia
52 SINIECKA JUSTYNA Geografia
53 SOKOŁOWSKA DOROTA Ratownictwo
Wychowanie fizyczne
54 STAŃCZYK KRYSTIAN Historia
55 SZMIDTKA SEBASTIAN Terenowe ćwiczenia geodezyjne
59 SZMIGIEL PIOTR Język angielski
60 ŚLEPOWROŃSKA IWONA Organizacja i techniki reklamy
61 TESMER ANGELIKA Historia sztuki
Kreacja i wykonywanie projektów reklamy (grafika)
Plastyka
62 TOMASZEWSKA MAGDALENA Fizyka
Matematyka
63 TREDER KATARZYNA Język niemiecki    Język rosyjski
64 UHLENBERG ESTERA Geografia
65 WASIELKA LIDIA Język polski
66 WAWROWSKA-THRUN MARTA Eksploatacja środków transportu
67 WIŚNIEWSKI KAROL  
Planowanie i wykonywanie nagłośnienia plenerowego, estradowego i teatralnego
Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień
68 WOLSZCZAK KATARZYNA Język angielski
69 WOŁOSEWICZ GABRIEL Chemia
Obsługa podróżnych w portach i terminalach
70 ZAKRZEWSKA IWONA Język niemiecki
71 ZALEWSKA MARZENA Geografia
72 ZEGZUŁA LUDWIK Religia/Etyka
73 ZIELIŃSKA KLAUDIA Wychowanie fizyczne