Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły

Dorota Nowicka – Klimowicz

Wicedyrektorzy

 

  

Marzena Zalewska

ds. dydaktyczno-wychowawczych

gab. nr 104 budynek A

Justyna Paliwoda

ds. kształcenia zawodowego

gab. nr 4 budynek B

  

Sylwia Ronowicz

ds. Liceum Ogólnokształcącego

dla Dorosłych

i dydaktyczno-wychowawczych

gab. nr 104 budynek A

 

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Tadeusz Puzio gab. nr 4 budynek B

Zastępca Kierownika Szkolenia Praktycznego

Karolina Soboń – Jankowska gab. nr 4 budynek B

Nauczyciele

Lp. Nauczyciele Przedmiot/obowiązek
1. ABRAHAM ANETA Język hiszpański
2. BEKISZ GABRIELA Geodezja ogólna i zasady bezpieczeństwa w geodezji
Prace geodezyjne i kartograficzne
3. DOMARUS EWA Język polski
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
4. DOMINIUK BARBARA Fizyka
5. DOPKE KINGA Język angielski
Język angielski w eksploatacji portów i terminali
Język angielski zawodowy w architekturze krajobrazu
Język angielski zawodowy w grafice
6. DROTLEW ANNA Matematyka
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
7. DROŻAŃSKI MAREK Język angielski
Język angielski zawodowy
Język angielski zawodowy w geodezji
Język angielski zawodowy w realizacji nagłośnień
8. DZIECHCIOWSKA ANETA Język angielski
Język rosyjski
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
9. DZIECIELSKA ELŻBIETA Geografia
Nauczanie indywidualne
10. DZIENIS JOANNA Basen
Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
11. FALKOWSKA ANGELIKA Matematyka
Nauczanie indywidualne
12. FURMAN TOMASZ Nauczanie indywidualne
Obsługa celna w portach i terminalach
Obsługa celna w portach i terminalach
Procesy magazynowe w portach i terminalach
Transport w portach i terminalach
13. GWIZDAŁA ANNA Psycholog szkolny
14. HADRYŚ JUSTYNA Dokumentowanie obsługi klienta
Elementy psychologii, prawa i etyki w reklamie
Planowanie i przygotowanie kampanii reklamowej
Podstawy reklamy oraz bezpieczeństwo i higiena pracy
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
Zarządzanie procesem realizacji kampanii reklamowej
15. HOPPE-DARZNIK IWONA Język polski
Nauczanie indywidualne
16. IDZIAK-CIESIELSKA MARZENA Matematyka
17. JAGIEŁŁO AGNIESZKA Język hiszpański
18. JANKOWSKI CEZARY Eksploatacja środków transportu
Nauczanie indywidualne
19. JASTRZĘBSKA-RADTKE ANDŻELIKA Informatyka
Matematyka
20. KACZYKOWSKA DOMINIKA Język angielski
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
21. KALINOWSKI IRENEUSZ Basen
Strzelectwo
Szkolenie dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego
Wychowanie fizyczne
Zajęcia teoretyczne przygotowania wojskowego
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
22. KASPRZYK DAWID Historia
Historia i teraźniejszość
23. KLEIN-SZALKOWSKA JOANNA Chór
Język niemiecki
Muzyka
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
24. KLINCEWICZ DOROTA Historia
Historia i teraźniejszość
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
25. KORTUS BARBARA Maszyny i urządzenia cyfrowe
Nauczanie indywidualne
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
26. KOSIŃSKI PRZEMYSŁAW Eksploatacja środków transportu
Fizyka
Nauczanie indywidualne
Organizowanie obsługi magazynów i ładunków
Planowanie działań służb operacyjnych
Podstawy eksploatacji portów i terminali oraz bezpieczeństwo i higiena pracy
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
27. KRÓL ALICJA Pedagog specjalny
28. LACH ZUZANNA Dobieranie roślin do urządzania obiektów architektury krajobrazu
Obiekty architektury krajobrazu
Pracownia aranżacji wnętrz
Projekty obiektów architektury krajobrazu
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
29. LIŻEWSKA ANNA Drukowanie cyfrowe i obróbka druków
Podstawy poligrafii
Podstawy projektowania graficznego z bezpieczeństwem i higieną pracy
30. MAJEWICZ MAGDA Język angielski
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
31. MAJEWSKI PAWEŁ Cyfrowa obróbka i publikacja obrazu
Kreacja i wykonywanie projektów reklamy (grafika)
Projektowanie publikacji
32. MARCZEWSKA KATARZYNA Biblioteka szkolna
33. MIELEWCZYK ANNA Organizowanie obsługi magazynów i ładunków
Procesy magazynowe w portach i terminalach
Zarządzanie systemami sprzedaży e-commerce w logistyce
34. MILEWCZYK ANNA Psycholog szkolny
35. MROCZEK JOANNA Pracownia rejestracji obrazu
Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej
36. MRUCZKOWSKI HENRYK Religia/Etyka
37. NIELEK TOMASZ Informatyka
38. NOWICKA-KLIMOWICZ DOROTA Elementy psychologii, prawa i etyki w reklamie
Historia
39. OLSZOWIEC MAGDALENA Chemia
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
40. OLSZOWSKA URSZULA Edukacja penitencjarna
41. OPAŁKA WIKTORIA Plastyka
Pracownia przygotowania materiałów cyfrowych
Projektowanie graficzne
Przygotowanie materiałów cyfrowych
Tworzenie witryn internetowych
42. PALIWODA JUSTYNA Kontrola produkcji poligraficznej
Planowanie produkcji poligraficznej
43. PAŁKOWSKA JOANNA Język angielski
Pedagog szkolny
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
44. PAUPA DANUTA Język polski
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
45. PAWŁOWSKA JOANNA Matematyka
46. PIOTROWSKA-KIRSCHLING AGNIESZKA Chemia
Nauczanie indywidualne
47. PIÓRKOWSKI KAMIL Wychowanie fizyczne
48. POTRYKUS ANETA Edukacja policyjna
49. PTAK-FEDYK WIOLETTA Fizyka
50. PUZIO TADEUSZ Edukacja dla bezpieczeństwa
51. RADECKA-MARZEC DARIA Język polski
52. RESZKA ALDONA Podstawy architektury krajobrazu oraz bezpieczeństwo i higiena pracy
Prace w obiektach architektury krajobrazu
Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu
Urządzanie i pielęgnacja obiektów roślinnych
53. RONOWICZ SYLWIA Biznes i zarządzanie
Doradztwo zawodowe
54. RUMKOWSKA JUSTYNA Język angielski
55. RZEPPA NATALIA Badania reklamy
Biznes i zarządzanie
Nauczanie indywidualne
Podstawy przedsiębiorczości
Przekaz i komunikat w reklamie
Strategia w reklamie
56. SACZEWSKI WOJCIECH Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
57. SIEPETOWSKA AGNIESZKA Historia
Wiedza o społeczeństwie
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
58. SINIECKA JUSTYNA Geografia
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
59. SKÓLSKA IWONA Geodezja ogólna i zasady bezpieczeństwa w geodezji
Geomatyka
Kartografia
Prace geodezyjne i kartograficzne
Prawo w geodezji
Rysunek geodezyjny
Terenowe ćwiczenia geodezyjne
60. SOBOŃ-JANKOWSKA KAROLINA Doradca zawodowy
61. SOKOŁOWSKA DOROTA Wychowanie fizyczne
62. STACHNIK JOANNA Biologia
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
63. STANISZ MAJA Język polski
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
64. STAŃCZYK KRYSTIAN Historia
Nauczanie indywidualne
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
65. SZMIDTKA SEBASTIAN Geodezja inżynieryjna
Terenowe ćwiczenia geodezyjne
66. SZMIGIEL PIOTR Język angielski
67. SZULC GRZEGORZ Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
68. TOMASZEWSKA MAGDALENA Fizyka
Matematyka
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
69. TREDER KATARZYNA Język rosyjski
Nauczanie indywidualne
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
70. TURKOWSKI ANDRZEJ Edukacja Wojskowa
Strzelectwo
Zajęcia teoretyczne przygotowania wojskowego
71. UHLENBERG ESTERA Geografia
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
72. WASIELKA LIDIA Język polski
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
73. WILK AGATA Drukowanie 3 D
Kreacja i wykonywanie projektów reklamy (grafika)
Laboratorium multimedialne
Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D
Rysunek techniczny
Wykonywanie i publikacja projektów multimedialnych
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
74. WIŚNIEWSKI KAROL Authoring i archiwizacja dźwięku
Montaż dźwięku
Planowanie i wykonywanie nagłośnienia plenerowego, estradowego i teatralnego
Planowanie nagłośnienia plenerowego, estradowego i teatralnego
Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień
Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień z bezpieczeństwem i higieną pracy
Systemy nagłośnieniowe
Urządzenia dźwiękowe do realizacji nagłośnienia
Wykonywanie nagłośnienia plenerowego, estradowego i teatralnego
75. WITKOWSKA ELŻBIETA Biologia
Nauczanie indywidualne
76. WOLSZCZAK KATARZYNA Język angielski
Nauczanie indywidualne
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
77. WOŁOSEWICZ GABRIEL Obsługa podróżnych w portach i terminalach
Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych
Podróżni w portach i terminalach
Transport w portach i terminalach
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
78. ZAJKOWSKI PAWEŁ Informatyka
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
79. ZAKRZEWSKA IWONA Język niemiecki
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
80. ZALEWSKA MARZENA Geografia
81. ZATWARNICKA ANNA Biologia
82. ZEGZUŁA LUDWIK Religia/Etyka
83. ŻEBROWSKA ANNA Język angielski
Język angielski w działalności reklamowej
Język angielski zawodowy w fotografii