Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły

Dorota Nowicka – Klimowicz

Wicedyrektorzy

 

 

Marzena Zalewska

ds. dydaktyczno-wychowawczych

gab. nr 104 budynek A

Justyna Paliwoda

ds. kształcenia zawodowego

gab. nr 4 budynek B

 

Sylwia Ronowicz

ds. Liceum Ogólnokształcącego

dla Dorosłych

i dydaktyczno-wychowawczych

gab. nr 104 budynek A

 

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Tadeusz Puzio gab. nr 4 budynek B

Nauczyciele

Lp. Nauczyciele Przedmiot/obowiązek
1. ABRAHAM ANETA Język hiszpański
2. BOGALECKA BEATA Biologia
3. CZARNECKA ANGELIKA Działalność gospodarcza w poligrafii
Działalność gospodarcza w reklamie
Elementy psychologii prawa i etyki w reklamie
Podstawy przedsiębiorczości
Przekaz i komunikat w reklamie
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
4. DOMARUS EWA Język polski
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
5. DOMINIUK BARBARA Fizyka
6. DROTLEW ANNA Matematyka
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
7. DROŻAŃSKI MAREK Język angielski
Język angielski zawodowy w geodezji
Język angielski zawodowy w realizacji nagłośnień
8. DZIECHCIOWSKA ANETA Język angielski
Język rosyjski
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
9. DZIENIS JOANNA Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
10. HADRYŚ JUSTYNA Badania reklamy
Planowanie i realizowanie kampanii reklamowej
Podstawy przedsiębiorczości
Zarządzanie procesem realizacji kampanii reklamowej
11. HOPPE-DARZNIK IWONA Język polski
12. IDZIAK-CIESIELSKA MARZENA Matematyka
13. JAGIEŁŁO AGNIESZKA Język hiszpański
14. JANKOWSKI CEZARY Eksploatacja środków transportu
Transport w portach i terminalach
15. JASTRZĘBSKA-RADTKE ANDŻELIKA Informatyka
Matematyka
16. KACZYKOWSKA DOMINIKA Język angielski
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
17. KALINOWSKI IRENEUSZ Edukacja wojskowa
Strzelectwo
Wychowanie fizyczne
Zajęcia praktyczne przygotowania wojskowego
Zajęcia teoretyczne przygotowania wojskowego
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
18. KASPRZYK DAWID Historia
Historia i teraźniejszość
19. KLAWIKOWSKA MAŁGORZATA Planowanie i kontrolowanie produkcji poligraficznej
Planowanie produkcji poligraficznej
Podstawy projektowania graficznego z bezpieczeństwem i higieną pracy
Podstawy projektowania publikacji
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
20. KLEIN-SZALKOWSKA JOANNA Chór
Język niemiecki
Muzyka
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
21. KLINCEWICZ DOROTA Historia
Historia i teraźniejszość
22. KONKEL KAROLINA Wychowanie fizyczne
23. KORTUS BARBARA Maszyny i urządzenia cyfrowe
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
24. KOSIŃSKI PRZEMYSŁAW Organizowanie obsługi magazynów i ładunków
Planowanie działań służb operacyjnych
Podróżni w portach i terminalach
Podstawy eksploatacji portów i terminali oraz bezpieczeństwo i higiena pracy
Procesy magazynowe w portach i terminalach
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
25. KRAMPA TOMASZ zastępstwo za Wenta Anna Geografia
26. KRAWCZUK NATALIA Biologia
Geografia
27. KUJAWSKA DARIA Psycholog
28. LACH ZUZANNA Obiekty architektury krajobrazu
Podstawy architektury krajobrazu oraz bezpieczeństwo i higiena pracy
Prace w obiektach architektury krajobrazu
Projekty obiektów architektury krajobrazu
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
29. LESNER TOMASZ Podróżni w portach i terminalach
31. LIŻEWSKA ANNA Drukowanie cyfrowe i obróbka druków
Podstawy projektowania graficznego z bezpieczeństwem i higieną pracy
32. MACEK EWA Język angielski
Język angielski w eksploatacji portów i terminali
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
33. MAJEWICZ MAGDA Język angielski
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
34. MAJEWSKI PAWEŁ Cyfrowa obróbka i publikacja obrazu
Kreacja i wykonywanie projektów reklamy (grafika)
Projektowanie graficzne
35. MARCZEWSKA KATARZYNA Biblioteka
36. MIRANOWICZ PIOTR Wychowanie fizyczne
37. MROCZEK JOANNA Pracownia rejestracji obrazu
38. MRUCZKOWSKI HENRYK Religia
39. NAPIÓRKOWSKI KAZIMIERZ Matematyka
40. NIELEK TOMASZ Informatyka
41. NOWICKA-KLIMOWICZ DOROTA Historia
42. OLSZOWIEC MAGDALENA Chemia
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
43. PALIWODA JUSTYNA Projektowanie publikacji
44. PAŁKOWSKA JOANNA Pedagog
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
45. PAUPA DANUTA DANUTA Język polski
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
46. PAWŁOWSKA JOANNA Matematyka
47. PIANKOWSKA WERONIKA Geodezja inżynieryjna
Geodezja ogólna i zasady bezpieczeństwa w geodezji
Kartografia
Prawo w geodezji
Rysunek geodezyjny
48. PIÓRKOWSKI KAMIL Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
49. PTAK-FEDYK WIOLETTA Fizyka
50. PUZIO TADEUSZ Edukacja dla bezpieczeństwa
51. RESZKA ALDONA zastepstwo za Lewandowska Anna Obiekty architektury krajobrazu
Podstawy architektury krajobrazu oraz bezpieczeństwo i higiena pracy
Prace w obiektach architektury krajobrazu
Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu
52. RONOWICZ SYLWIA Pedagog
Rewalidacja
53. SACZEWSKI WOJCIECH Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
54. SIEPETOWSKA AGNIESZKA Historia
Wiedza o społeczeństwie
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
55. SINIECKA JUSTYNA Geografia
Obsługa celna w portach i terminalach
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
56. SOBOŃ-JANKOWSKA KAROLINA Doradca zawodowy
57. STACHNIK JOANNA Biologia
Przyroda
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
58. STANISZ MAJA Język polski
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
59. STAŃCZYK KRYSTIAN Historia
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
60. SZMIDTKA SEBASTIAN Geodezja ogólna i zasady bezpieczeństwa w geodezji
Geomatyka
Prace geodezyjne i kartograficzne
Terenowe ćwiczenia geodezyjne
61. SZMIGIEL PIOTR Język angielski
62. SZULC zastępstwo za Sokołowska Dorota GRZEGORZ Wychowanie fizyczne
63. SZWARC ALEKSANDRA Historia sztuki
64. ŚLEDŹ MONIKA Psycholog
65. TOMASZEWSKA MAGDALENA Fizyka
Matematyka
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
66. TREDER KATARZYNA Język rosyjski
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
67. UHLENBERG ESTERA Geografia
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
Projektowanie publikacji
68. WASIELKA LIDIA Język polski
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
69. WILK AGATA Drukowanie 3D
Modelowanie i drukowanie 3D
Rysunek techniczny
70. WIŚNIEWSKI KAROL Obsługa i konfiguracja sceny
Planowanie i wykonywanie nagłośnienia plenerowego, estradowego i teatralnego
Planowanie nagłośnienia plenerowego, estradowego i teatralnego
Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień
Systemy nagłośnieniowe
Wykonywanie nagłośnienia plenerowego, estradowego i teatralnego
Zasady obsługi sceny oraz bezpieczeństwo i higiena pracy w realizacji nagłośnień
71. WOLSZCZAK KATARZYNA Język angielski
Język angielski zawodowy w architekturze krajobrazu
Język angielski zawodowy w grafice
72. WOŁOSEWICZ GABRIEL Lotniskowe służby operacyjne i służby ruchu lotniczego
Obsługa podróżnych w portach i terminalach
Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych
Procesy magazynowe w portach i terminalach
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
73. ZAJKOWSKI PAWEŁ Informatyka
Zagrożenia w cyberprzestrzeni
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
74. ZAKRZEWSKA IWONA Język niemiecki
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
75. ZALEWSKA MARZENA Geografia
76. ZDROJEWSKA MARTA Laboratorium multimedialne
Plastyka
Podstawy poligrafii
Projektowanie graficzne
77. ZEGZUŁA LUDWIK Religia
78. ŻEBROWSKA ANNA Język angielski
Język angielski w działalności reklamowej
Język angielski zawodowy w fotografii
Planowanie i przygotowanie kampanii reklamowej
Strategia w reklamie