Liceum mundurowe

Logo klas mundurowych ZSP

ZSP FOTO SESJA 66

Klasa wojskowa – ODZIAŁ OPW (Oddział Przygotowania Wojskowego)

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie, to jedyna szkoła w powiecie wejherowskim, która prowadzi nabór do klasy mundurowej realizującej program Ministra Obrony Narodowej oraz klasy policyjnej.  Możesz u nas zdobyć wykształcenie ogólnokształcące wraz z maturą oraz co najważniejsze nabyć rozległą wiedzę i umiejętności podczas zajęć specjalizacyjnych związanych ze służbami mundurowymi, prawem oraz sportem. Po ukończeniu szkoły będziesz miał większą szansę na znalezienie atrakcyjnej pracy w sektorze służby mundurowej i cywilnej lub kontynuowania nauki na uczelniach wyższych o profilu oficerskim, ścisłym bądź sportowym.

Dlaczego liceum mundurowe?

W toku kształcenia specjalistycznego są realizowane zagadnienia z zakresu: musztry wojskowej, szkolenia bojowego, sztuk walki, terenoznawstwa, crossfit, ratownictwa medycznego, strzelectwa. Przez czas edukacji uczniowie poznają specyfikę pracy w służbach mundurowych, uczestniczą w obozach sprawnościowych, specjalistycznych szkoleniach oraz przygotowują się do egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie mundurowe.

 • Uczniowie klasy wojskowej są kształceni zgodnie z poszerzonym programem nauczania o zajęcia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, edukacji wojskowej, wychowania fizycznego i wiedzy o społeczeństwie;
 • są przygotowywani do uczestniczenia w przedsięwzięciach obronnych;
 • zdobywają wiedzę o siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • poznają zasady posługiwania się bronią;
 • uczestniczą w szkoleniu strzeleckim, sanitarnym, saperskim, logistycznym, terenoznawstwie, taktyce wojskowej;
 • nabywają umiejętności w zakresie musztry indywidualnej i zespołowej;
 • uczestniczą w szkoleniu z zakresu ratownictwa medycznego;
 • zdobywają kwalifikacje do udziału w zawodach „Sprawni jak żołnierze”;
 • poznają zasady funkcjonowania służb mundurowych m. in. więziennych, straży granicznej, lotnictwa wojskowego;
 • uczestniczą w zajęciach z samoobrony i technik interwencji;
 • są wychowywani w duchu patriotyzmu;
 • poznają tradycje kultury, które kształtują postawy preferujące honor i szacunek dla drugiego człowieka;
 • rozwijają tężyznę i sprawność fizyczną.

musztra LO8 LO5 LO11

Systematycznie wprowadzamy na naszych kierunkach mundurowych projekty oraz innowacje, które pozwalają naszym uczniom zdobyć dodatkową wiedzę oraz umiejętności przydatne zarówno na polskim jak i zagranicznym rynku pracy w Służbach Mundurowych. Kładziemy nacisk na praktykę, ponieważ naszym zdaniem najlepsza forma nauki to zabawa i doświadczenie. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy, Zdobyta wiedza na przedmiotach z zakresu edukacji wojskowej i ogólnokształcących pozwala naszym uczniom brać udział w konkursach o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Nasze działania wspiera

m. in. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku.

Ukończenie nauki w klasie Liceum Ogólnokształcącego o profilu mundurowym daje możliwość dalszego kształcenia na wyższych uczelniach oraz szkołach policealnych kształcących specjalistów zatrudnionych we wszystkich rodzajach służb mundurowych, np. Wojsku Polskim, Służbie Więziennej, Straży Pożarnej, Bezpieczeństwie Wewnętrznym, Straży Granicznej.