Organizacje szkolne

Nasza szkoła jest również otwarta dla uczniów po zajęciach obowiązkowych.

W szkole prowadzone są liczne i różnorodne zajęcia pozalekcyjne.