Pracownie zawodowe

Szkoła dysponuje rozbudowaną bazą lokalową, zapewniającą realizację działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej placówki. Serce szkoły to nowy budynek z kompleksem 12 pracowni zawodowych, w których znajdują się stanowiska dydaktyczne umożliwiające opanowanie umiejętności właściwych dla danego zawodu. Wszystkie pracownie zawodowe wyposażone są w nowoczesny sprzęt audiowizualny i zawodowy oraz pomoce i materiały dydaktyczne w postaci eksponatów, próbek, modeli, plansz oraz albumów pomagających zrozumieć zagadnienia związane z nauczanym przedmiotem.

Wyposażenie każdej pracowni składa się z serwera i komputerowych stanowisk, z którymi w sieci współpracuje drukarka i skaner. Nauczyciele dodatkowo mają do dyspozycji projektor multimedialny i ekran. Wszystkie komputery posiadają stały i szybki dostęp do Internetu. Poza oprogramowaniem systemowym każdego komputera na wyposażeniu pracowni jest oprogramowanie antywirusowe i chroniące ucznia przed treściami niepożądanymi z Internetu oraz pakiety oprogramowania biurowego i graficznego i specjalistycznego dla danych zawodów. 

Parter budynku to specjalistyczne pracownie zawodowe do nauki w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali, technik architektury krajobrazu, technik geodeta oraz sale językowe. Na pierwszym piętrze znajdują się pracownie zawodowe w sektorze branż kreatywnych, na które składają się: pracownie w kształceniu technika grafiki i poligrafii cyfrowej, technika reklamy, technika fotografii i multimediów, technika realizacji nagłośnień. Dodatkowo na parterze znajduje się pracownia badań fokusowych, z której korzystają uczniowie technikum reklamy.

Atutem budynku jest również  specjalistyczna aula wyposażona w system audiowizualny, na której odbywają się nie tylko apele i przedstawienia, ale również jest to miejsce pracy technika realizacji nagłośnień.

Szkoła może poszczycić się również zapleczem sportowym w postaci sali gimnastycznej, siłowni, tora przeszkód dla klas mundurowych oraz boiska sportowego. 

Ponadto szkoła dysponuje zapleczem gospodarczym, z którego korzystają uczniowie kształcący się w zawodzie technik geodeta udający się na zajęcia praktyczne w terenie.

Szkoła jest placówką, w której uczniowie mogą cały swój wysiłek i czas skupić na nauce i rozwijaniu swoich zainteresowań i życiowych pasji. Pracownie zawodowe otwarte  są dla uczniów nie tylko na przedmiotach zawodowych;  odbywają się w nich również zajęcia kółka filmowego, fotograficznego oraz dodatkowe zajęcia popołudniowe. Osoby rozwijające swoje umiejętności muzyczne mogą korzystać z pomieszczeń koła chórzystów.

Szkoła jest również placówką gwarantującą bezpieczny pobyt ucznia w szkole. Nad bezpieczeństwem osób przebywających w kompleksie szkolnym czuwa system wideomonitoringu kontrolujący wewnętrzne korytarze, wszystkie wejścia i wyjścia z budynku oraz jego otoczenie.

Przeznaczenie pracowni w szkole:

  1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych obowiązkowych i zajęć kół zainteresowań,
  2. Wspomaganie pracy na zajęciach realizowanych w ramach projektów unijnych,
  3. Przygotowywanie przez uczniów prac długoterminowych i różnorodnych materiałów do lekcji przy wsparciu technologii informacyjnej,
  4. Wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia,
  5. Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii.

Pracownia architektury krajobrazu

Pracownie eksploatacji portów i terminali (kształcenie teoretyczne i praktyczne)

Pracownia druku cyfrowego

Pracownia komputerowych technik multimedialnych

Pracownia poligraficznych procesów przygotowawczych

Pracownia realizacji nagrań i nagłośnień

Pracownia techniczno-plastyczna w reklamie oraz pracownia technik reklamy i badań fokusowych