Olimpiada Języka Angielskiego

Etap szkolny 43. Olimpiady Języka Angielskiego odbył się 13 listopada o godzinie 9.00.
Na etapie szkolnym test składa się z 60 punktów, podzielonych po połowie między gramatykę i słownictwo. Od lat wykorzystuje się w nim standardowe techniki używane w testach szkolnych: transformacja i parafraza zdań lub fraz, wstawianie, wielokrotny wybór i tłumaczenie.
Najlepiej z testem poradzili sobie Izabela Nowak z klasy IVAT i Szymon Lesner z klasy 3BLO.
Zespół Języka Angielskiego