Olimpiady są dla nas!

Najlepsi z północnej części Polski pisali 2 etap Olimpiady Medialnej na Uniwersytecie SWPS w Sopocie.

Patryk Mrozek i Izabela Nowak wzięli udział w etapie okręgowym VII Olimpiady Medialnej, który odbył się 10 stycznia 2018 roku na Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Sopocie.

Etap okręgowy Olimpiady Medialnej składał się z dwóch części. Jako pierwszy, uczniowie musieli rozwiązać test składający się z 25 pytań zamkniętych, który trwał 45 minut. Pytania dotyczyły między innymi metod i narzędzi wpływających na wizerunek w mediach, zagadnień związanych z PR czy konsekwencji wynikających z odpowiedzialności za treści medialne. Po przerwie odbyła się druga część: test z pytaniami otwartymi, na rozwiązanie którego uczestnicy mieli 75 minut. Tematem przewodnim zadań były media jako narzędzia kształtowania wizerunku.

Olimpiada Medialna, z roku na rok, staje się coraz popularniejsza. W tej edycji, do drugiego etapu dostała się rekordowa liczba 257 osób z całej Polski. Przedsięwzięcie służy stworzeniu oraz rozwojowi szerokiej grupy osób świadomych i krytycznie odbierających media, posiadających wiedzę na temat historii ich rozwoju, rozumiejących zasady ich działania, umiejących je kreować i współtworzyć na poziomie znacznie wyższym od współczesnego przeciętnego użytkownika – aktywnego internauty.