Podpisano Porozumienie z Ligą Obrony Kraju

3 marca Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie Pani Dorota Nowicka- Klimowicz wraz z Prezesem Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej Panem Adamem Krampichowskim podpisali porozumienie o współpracy partnerskiej. Liga Obrony Kraju to stowarzyszenie współpracujące z Ministerstwem Obrony Narodowej, powstałe w okresie PRL jako organizacja paramilitarna. Na celu ma umacnianie obronności Polski. Kierunki działania LOK:

  • organizowanie samoobrony;
  • szkolenie przedpoborowych dla niektórych służb technicznych wszystkich rodzajów sił zbrojnych;
  • prowadzenie kursów politechnicznych dla potrzeb społeczeństwa

Oprócz szkolenia specjalistów Liga organizuje szereg imprez sportowych, przede wszystkim w tych dziedzinach, które mają związek z umacnianiem bezpieczeństwa Państwa.

Celem podpisanego porozumienia jest potwierdzenie wspólnego zainteresowania stron działaniami na rzecz podniesienia atrakcyjności sportu strzeleckiego, aktywnego rozwoju szkolnictwa mundurowego i nowoczesnych rozwiązań nauki.