Podręczniki

Lista podręczników obowiązujących

w roku szkolnym 2018/2019

Poniżej zamieszczamy listy podręczników dla poszczególnych typów szkół.

 10 września 2018 roku odbędzie się kiermasz używanych podręczników szkolnych.

Podręczniki do Liceum 2018-2019

Podręczniki do Technikum 2018-2019

Technik eksploatacji portów i terminali kl. 1

  1. Przedmiot: Obsługa podróżnych w portach i terminalach

Podręcznik: Obsługa podróżnych w portach i terminalach Aleksandra Lewandowska, zeszyt ćwiczeń, wydawnictwo eMPI2

  1. Przedmiot: Podstawy eksploatacji portów i terminali

Podręcznik: Aue Wiesława, Gorzelany Teresa, Prowadzenie działalności gospodarczej, WSiP

Podręcznik: Bukała Wanda, Szczęch Krzysztof, Bezpieczeństwo i higiena pracy, WSiP

  1. Przedmiot: Obsługa celna

Podręcznik: Prawo celne – Gwardzińska Ewa, Laszuk Mirosława, Masłowska Małgorzata, Michalski Robert