Elektroniczny system naboru

12 lipca 2024r.Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Dostępne w systemie Nabór oraz wywieszone w holu szkoły budynek B parter

Kontakt ws rekrutacji w godz. 9-15 (pon-piątek) tel. 889 838 034

Drogi Kandydacie, do klas pierwszych technikum oraz liceum ogólnokształcącego w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie należy rekrutować z wykorzystaniem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji.

System będzie uruchomiony od 15 maja 2024r.

UWAGA!

PO WYPEŁNIENIU WNIOSKU NACIŚNIJ PRZYCISK > WYŚLIJ !!!!

I etap naboru – złożenie wniosku do szkoły

 1. Wypełnienie wniosku i automatyczne założenie konta w systemu elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji – od tej pory będzie się można do niego zalogować za pomocą wygenerowanego loginu i hasła.
 2. Wydrukowanie wniosku, podpisanie i zeskanowanie (można zrobić zdjęcie).
 3. Wydrukowanie, podpisanie i zeskanowanie wszystkich innych niezbędnych na tym etapie dokumentów, np. w przypadku rodziny wielodzietnej.
 4. Załączenie wszystkich zeskanowanych dokumentów na założonym wcześniej koncie w systemie elektronicznego wspierania naboru.
 5. Kliknięcie opcji Złóż wniosekdopiero wtedy kandydat bierze udział w rekrutacji.
 6. Przyniesienie do szkoły pierwszego wyboru kompletu wydrukowanych dokumentów.
  Dokumenty dostarczone do komisji rekrutacyjnej powinny być zapakowane do „koszulki” od dnia 05.07.2024r.

II etap naboru – złożenie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 1. Zeskanowanie świadectwa i załączenie na swoim koncie w systemie elektronicznego wspomagania rekrutacji
 2. Wpisanie ocen ze świadectwa
 3. Na tym etapie można przynieść kopię/oryginał świadectwa do szkoły pierwszego wyboru
 4. Zeskanowanie zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty i umieszczenie na koncie w systemie elektronicznego wspomagania rekrutacji
 5. Wpisanie wyników
 6. Przyniesienie do szkoły do dnia 05 lipca 2024 roku do godziny 15:00 kopii/oryginału świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Dokumenty dostarczone do komisji rekrutacyjnej powinny być zapakowane do „koszulki”

III etap naboru – złożenie oryginałów

Po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych konieczne jest potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły. W terminie od 12 lipca 2024 r. do 19 lipca 2024 r. do godz. 15.00 należy dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone wcześniej w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

Jak wygląda przebieg rekrutacji elektronicznej?

 • Zostaniesz przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskałeś wystarczającej liczby punktów zapewniających przyjęcie, możesz nie zostać przyjęty do żadnego z wybranych oddziałów
 • Jeżeli uzyskałeś liczbę punktów uprawniającą Cię do przyjęcia do większej liczby oddziałów – zostaniesz przydzielony tylko do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście Twoich preferencji.
 • Zostaniesz zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, który znajduje się najwyżej na liście Twoich preferencji, nie będziesz umieszczony na listach oddziałów o niższych preferencjach (nawet, jeżeli spełniasz kryteria przyjęć do tych oddziałów)
 •  Ubiegając się o przyjęcie do szkoły przy składaniu dokumentów możesz posługiwać się skanami/kopiami lub oryginałami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopiami/ skanami lub oryginałami zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • Pamiętaj, jeżeli posługujesz się kopiami to tylko takimi, które zostały poświadczone przez dyrektora szkoły podstawowej, którą ukończyłeś.
 • Jeżeli zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia w danej szkole musisz w punkcie naboru szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany, złożyć oryginały wymaganych dokumentów: świadectwa oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Jest to równoznaczne z wyrażeniem woli uczęszczania do oddziału, do którego zostałeś przyjęty. 
 • Jeżeli chcesz zmienić preferencje wyboru oddziału, udaj się do punktu rekrutacji szkoły pierwszego wyboru, która zaakceptowała Twój wniosek i poproś o usunięcie go. Potem możesz zmienić preferencje.
 • Ubiegając się o przyjęcie do naszej szkoły zobowiązany jesteś do zapoznania się ze Statutem Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie, a z chwilą przyjęcia do szkoły do jego przestrzegania.
 • Ubiegając się o przyjęcie do szkoły na druku wniosku wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do wszystkich typów szkół w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. 2019 poz. 1781).