Mundury

  1. W Powiatowym Zespole Szkół w Redzie uczeń ma obowiązek nosić mundur w okresie trzech dni tzw. dni mundurowe, oraz podczas ważnych uroczystości szkolnych i świąt państwowych, m.in. Rozpoczęcie Roku Szkolnego.
  2. Zakup umundurowania odbywa się na koszt ucznia. Za zakup umundurowania odpowiadają rodzice/opiekunowie uczniów. Informację nt. zakupu można uzyskać w sekretariacie szkoły.

Opis umundurowania obowiązującego od 1 września 2019

  • umundurowanie klasa policyjna (pobierz)
  • umundurowanie polowe kadeta klasy wojskowej (pobierz)