Dokumenty

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Potrzebujesz pomocy w sprawie rekrutacji? Zadzwoń pod numer telefonu 889 838 034 lub napisz szkola@zspreda.pl 

Dokumenty które należy dostarczyć do szkoły – wszyscy kandydaci

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany z elektronicznego systemu wspomagania naboru
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 3. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu egzaminu ósmoklasisty
 4. Akt urodzenia oryginał/kopia
 5. Dwa zdjęcia
 6. Karta zdrowia
 7. Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (np. dysleksja)
 8. Zaświadczenie o udziale w olimpiadach (jeśli takowe posiadasz)
 9. Podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego klauzula RODO

Dokumenty dodatkowe – Oddziały Przygotowania Wojskowego

 1. liceum – klasa wojskowa OPW (liczba miejsc: 30 – jedna klasa)
 2. technikum – kierunek technik eksploatacji portów i terminali OPW/ technik lotniskowych służb operacyjnych OPW (liczba miejsc: 30 – jedna klasa)

*orzeczenie lekarskie może wypełnić lekarz rodzinny, sportowy, medycyny pracy

Listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej


Dla tych klas obowiązuje krótszy termin rekrutacji – kandydaci mogą składać podania od 15.05.2023 do 30.05.2023 r. Dodatkowo obowiązuje próba sprawności fizycznej w dniu 6-7.06.2023 r. od godz. 14.00.
Szczegółowy harmonogram przeprowadzanych testów zostanie podany do 5 czerwca 2023 r.

Do testu sprawności fizycznej podchodzą wszyscy kandydaci, którzy wybrali klasę OPW bez bez względu na preferencję.​ Należy stawić się z opiekunem prawnym.

( Uwaga! W przypadku nieobecności opiekuna prawnego można upoważnić osobę dorosłą z rodziny).

Upoważnienie opiekuna druk (pobierz)

Ważne! Przystąpienie do testu jest konieczne, aby wniosek kandydata do klasy OPW był rozpatrywany w kolejnych etapach rekrutacji!

Dokumenty dodatkowe – klasa policyjna i penitencjarna (liceum)

Skierowanie na badania lekarskie – wszyscy uczniowie przyjęci do technikum

W rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 badania lekarskie obowiązkowe do nauki w szkole o kształceniu zawodowym (technikum) kandydat wykonuje we własnym zakresie lub na terenie szkoły w jednym możliwym terminie wskazanym przez szkołę.

Na badanie uczeń przychodzi ze skierowaniem.

Objaśnienie:

Badania lekarskie (nie może być lekarz rodzinny tylko lekarz medycyny pracy) uczeń zobowiązany jest przeprowadzić w czasie wakacji. Do badań przystępują tylko uczniowie technikum przyjęci do danego typu szkoły.
Na podstawie w/w badań uczeń otrzymuje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dwa egzemplarze).

Jeden egzemplarz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie uczeń niezwłocznie przekazuje szkole, do sekretariatu uczniowskiego. Drugi egzemplarz w/w zaświadczenia lekarskiego uczeń pozostawia przy sobie. Na badanie uczeń musi przyjść z rodzicem /opiekunem prawnym.

UWAGA! Uczniowie przyjęci do liceum nie muszą robić badań lekarskich.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Rekrutacja obejmuje nabór na:

 • semestr I – dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum
 • semestr III – dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej
 1. zasady rekrutacji (pobierz)
 2. wniosek kandydata (pobierz)

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony wniosek (do pobrania w sekretariacie lub na stronie szkoły)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie)
 • Świadectwo ukończenia szkoły programowo najwyższej (gimnazjum lub ośmioklasowej Szkoły Podstawowej lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej)
 • Akt urodzenia lub jego kserokopia