Konsultacje nauczycieli

Konsultacje nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022

Lp.  Nazwisko i imię  DATA GODZINA  MIEJSCE/ 

 SPOSÓB KOMUNIKACJI 

1  ABRAHAM ANETA     
2  BOGALECKA BEATA  Poniedziałek 16-17  Teams/szkoła po wcześniejszym umówieniu przez Librus 
3  CHUDZIK MONIKA     
4  CICHOWSKA LONGINA  Poniedziałek 16:00-17:00 

 

Teams lub szkoła po wcześniejszym umówieniu się przez Librus 
5  CZARNECKA ANGELIKA  Poniedziałek 16:00-17:00  Teams po wcześniejszym umówieniu się przez Librus 
6  CZERSKA MARIA  czwartki 16.00-17.00  Teams/Szkoła po wcześniejszym umówieniu przez Librus 
7  DOBRZENIECKA KLAUDIA  Środy 14.20-15.05 

Czwartek 17.00-18.00 

Teams/Szkoła po wcześniejszym umówieniu przez Librus 

 

8  DOMARUS EWA  Piątek 15.15 – 16.15  Teams lub szkoła po wcześniejszym umówieniu się przez librus 
9  DOMINIUK BARBARA     
10  DROTLEW ANNA  Poniedziałek 16.00  Teams/szkoła po wcześniejszym umówieniu prze LIBRUS 
11  DROŻAŃSKI MAREK  Poniedziałek 17-18:00  Teams po wcześniejszym umówieniu przez LIBRUS 
12  DZIECHCIOWSKA ANETA  Czwartek 16:00-17:00  Teams/szkoła po wcześniejszym umówieniu prze LIBRUS 
13  FORMELLA JANUSZ     
14  FORMELLA LECH     
15  GAJEWSKI SEBASTIAN     
16  GATZ AGNIESZKA     
17  GRACZYK DANUTA  Wtorek 15.30-16.30  Teams, po wcześniejszym umówieniu się przez Librus 
18  GUDALEWICZ MICHAŁ  Środa 15.10-16.10  Teams/szkoła po wcześniejszym umówieniu przez LIBRUS 
19  GZIK ANETA  Poniedziałek 15.00-16.00 

 

Szkoła, po wcześniejszym umówieniu się przez Librus 

 

20  HOPPE-DARZNIK IWONA  Poniedziałek 

15.00 – 16.00 

Teams po wcześniejszym umówieniu się przez Librus 
21  IDZIAK-CIESIELSKA MARZENA  Poniedziałek 15.00-16.00  Teams, po wcześniejszym umówieniu przez Librus 

 

22  JAGIEŁŁO AGNIESZKA     
23  KACZYKOWSKA DOMINIKA  Środa 15.10-15.55  Szkoła, po wcześniejszym umówieniu się przez Librus 

 

24  KALINOWSKI IRENEUSZ  Wtorek 15.10  Szkoła, po wcześniejszym umówieniu się przez Librus 

 

25  KASPRZYK DAWID  Zgodnie z planem LODD  Librus 
26  KLAWIKOWSKA MAŁGORZATA  Środa 

16.00-17.00 

Sala 103B lib Teams po wcześniejszym umówieniu przez dziennik elektroniczny Librus 
27  KLEIN-SZALKOWSKA JOANNA  Środa 17.00-18.00  Sala 5B lub Teams po wcześniejszym umówieniu przez Librus 
28  KOHNKE PIOTR     
29  KORTUS BARBARA  Piątek 15.50-16.30  Teams lub szkołą w zależności od potrzeb 
30  KOSIŃSKI PRZEMYSŁAW  Poniedziałek 16:50-17:50  Szkoła, po wcześniejszym umówieniu przez Librus 
31  KOSLER EWELINA  Piątek, godz. 15-16  6B; lub Teams, po wcześniejszym umówieniu przez Librus 
32  KRAJEWSKA EWA  Zgodnie z planem LODD  Librus 
33  KRAJKOWSKA KINGA  Poniedziałek 15.10-15.55  Librus/ Szkoła po wcześniejszym umówieniu przez Librus 
34  KRAMPA TOMASZ  Środa 16.05-16.50  Teams/Szkoła po wcześniejszym umówieniu przez Librus 
35  KRAUSE PAULINA  Wtorek godz. 16-17  Teams, po wcześniejszym umówieniu przez Librus 
36  KRAWCZUK NATALIA     
37  LACH ZUZANNA  Wtorek, 18-19   Teams po wcześniejszym umówieniu przez Librus  
38  LESNER TOMASZ  Czwartek, 16:50-17:45  Szkoła, po wcześniejszym umówieniu przez Librus 
39  LEWANDOWSKA ANNA     
40  LIŻEWSKA ANNA  Poniedziałek 

15.05 15.50 

102B również możliwość konsultacji on-line 
41  MACEK EWA     
42  MAJEWICZ MAGDA  Poniedziałek 

16:00-17:00 

Teams, po wcześniejszym umówieniu się przez dziennik Librus 
43  MAJEWSKI PAWEŁ     
44  MARCZEWSKA KATARZYNA     
45  MAZUREK VIKTORIA  Zgodnie z planem dyżurów  Szkoła, po wcześniejszym umówieniu przez Librus 
46  MROCZEK JOANNA  Środa 

16.05 – 16.50 

Sala 103 B 
47  MRUCZKOWSKI HENRYK  Czwartek  
godz. 16-17 
Szkoła, po wcześniejszym umówieniu przez Librus 
48  NAPIÓRKOWSKI KAZIMIERZ  Poniedziałki 16:00-17:00  W szkole, na zgłoszenie potrzeby, ustnie lub w Librusie 
49  NIELEK TOMASZ 
Zgodnie z planem LODD  Librus 

 

 
50  NOWICKA-KLIMOWICZ DOROTA     
51  PALIWODA JUSTYNA     
52  PAŁKOWSKA JOANNA     
53  PAUPA DANUTA  Wtorki od 15.05 do 15.50  Szkoła, a w innych godzinach Librus i Teams 
54  PIÓRKOWSKI KAMIL     
55  PUZIO TADEUSZ     
56  RADECKA-MARZEC DARIA  Poniedziałek 15.00 – 16.00  Librus lub szkoła po wcześniejszym umówieniu się przez Librus. 
57  RONOWICZ SYLWIA  Zgodnie z planem pracy  Librus lub szkoła po wcześniejszym umówieniu przez Librus 
58  RUSAK MICHAŁ     
59  SACZEWSKI WOJCIECH  Poniedziałek 

16:30-17:30 

Szkoła po wczesniejszym umówieniu się przez Librus 
60  SIEPETOWSKA AGNIESZKA    Szkoła, po wcześniejszym umówieniu się przez Librus 

 

61  SINIECKA JUSTYNA  Czwartki 

15.10-15.55 

Szkoła lub librus 
62  SOBOŃ MAGDALENA  Poniedziałek 15.10-15.55  Szkoła, po wcześniejszym umówieniu się przez Librus. 

 

63  SOKOŁOWSKA DOROTA  Poniedziałek 15.10-16.00  Szkoła po wcześniejszym umówieniu przez Librus 
64  SOWA-WLAZŁY AGNIESZKA     
65  STACHNIK JOANNA  Środa 16-17  Teams . W razie potrzeby również w szkole po wcześniejszym umówieniu się przez Librus 
66  STANISZ MAJA  Poniedziałek 17.20-18.20  Teams, po wcześniejszym umówieniu się przez Librus 
67  STAŃCZYK KRYSTIAN  Poniedziałek 16:05 – 16:50  Teams, po wcześniejszym umówieniu się przez Librus, sala 2030A 

 

68  SZMIGIEL PIOTR  Zgodnie z planem LODD  Librus 
69  SZTUKA URSZULA  Środa 16 – 17  Teams/ szkoła po wcześniejszym umówieniu przez Librus 
70  ŚLEDŹ MONIKA     
71  TESMER ANGELIKA  Wtorek 

15:10 – 16:00 

Teams/szkoła po wcześniejszym umówieniu przez Librus 
72  TOMASZEWSKA  MAGDALENA  Czwartek 15-16  Teams/szkoła po wcześniejszym umówieniu się przez Librus 
73  TREDER KATARZYNA  Czwartek 17-18  Teams po wcześniejszym umówieniu przez Librus 

 

74  UHLENBERG ESTERA     
75  WASILEWSKA EWA  Piątek 15:55-16:30  konsultacje w szkole, sala 7B 
76  WENTA ANNA     
77  WIŚNIEWSKI KAROL     
78  WOLSZCZAK KATARZYNA  Środa 17:00  Teams po wcześniejszym umówieniu się przez Librus 
79  WOŁOSEWICZ GABRIEL     
80  WYSOCKI ADAM     
81  ZAKRZEWSKA IWONA  Środa 16-17  Teams, po wcześniejszym umówieniu przez Librus 
82  ZALEWSKA MARZENA     
83  ZEGZUŁA LUDWIK  Środa 15 -17  Szkoła , po wcześniejszym umówieniu przez librusa