Rada rodziców

Skład prezydium Rady Rodziców

przy Powiatowym Zespole Szkół w Redzie

Przewodnicząc p. Monika Runtz-Łępicka

Konto rady Rodziców

Bank Spółdzielczy RUMIA 38 8351 0003 0019 4871 2000 0010

w tytule wpłaty proszę wpisać: darowizna na Szkole uczeń / klasa, kwota 10zł / miesiąc