Słuchacze

Samorząd RADY SŁUCHACZY

 

PR FUNKCJA Imię i NAZWISKO Adres E-MAIL
1 PRZEWODNICZĄCY MARCIN Prądzyński reivius@gmail.com
2 WICEPRZEWODNICZĄCY DARIUSZ Zoga  
3 SEKRETARZ NATALIA MARSCHALL Natalia.marschall@wp.pl

 

Konto Rady Rodziców

BANK SPÓŁDZIELCZY RUMIA 38 8351 0003 0019 4871 2000 0010

w tytule wpłaty proszę wpisać: darowizna na szkołę kwota 50zł

 

OPIEKUN RADY samorządu DLA DOROSŁYCH LO SŁUCHACZY: p.GABRIEL WOŁOSEWICZ

 

Plan pracy samorządu

Samorząd rady Słuchaczy

 

 Godziny pracy sekretariatu:

Sekretariat dla Szkół zaocznych czynny będzie zgodnie z harmonogramem Zjazdów

w Piątki w godz. 16.00-18.00

 

 

 

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych   – Zasady Rekrutacji

Do Szkoły przyjmowani są absolwenci gimnazjum, ośmioletniej Szkoły podstawowej oraz zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Kandydaci ubiegający SIĘ O MIEJSCE  w Liceum powinni mieć ukończone 18 lat.

Placówka Oferuję naukę wag dwóch cyklach:

szkoła 2-Lenia po 3 – letniej zasadniczej Szkole Zawodowej

3-letnia Szkoła po gimnazjum lub Szkole podstawowej

Prowadzimy stałą rekrutację  bez egzaminów wstępnych semestry.

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w formie zaocznej jest szkołą, której ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

 Egzamin dojrzałości, przeprowadzany w naszej Szkole  jest zgodny z zasadami Nowej matury.

Świadectwa wydawane Słuchaczom są równorzędne ze świadectwami odpowiedniego typu Szkoły Publicznej.

 

Liceum dla Dorosłych jest bezpłatne.

Zajęcia będą odbywały się co dwa tygodnie w piątek od 14.30 do 20.00 i w sobotę od 8.00 to 18.00.

Zapisy do Liceum

OSOBY, Które podjęły już decyzję, że chcą chodzić właśnie zrobić naszej Szkoły, zapraszamy do siedziby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie ul. Łąkowa 36/38.

Nie wymagamy wcześniejszego umawiania SIĘ W CELU Wypełnienia formularza zgłoszeniowego, ZAPRASZAMY w godzinach Pracy sekretariatu Szkoły od 8.30-15.00.

 

 

DOKUMENTY I TERMINY

Czy 19 sierpnia 2017r. należy złożyć:

Podanie ankietę

3 ZDJĘCIA podpisane

Świadectwo ukończenia gimnazjum / Szkoły podstawowej (Oryginał).

PRAKTYCZNIE każdy kandydat ZNAJDZIE MIEJSCE W LO!