Prace kontrolne i egzaminy

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE
 SŁUCHACZY I NAUCZYCIELI
W SEMESTRZE WIOSENNYM ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Egzaminy poprawkowe, klasyfikacyjne i w terminie dodatkowym odbędą się w terminie  13-14 stycznia 2023 r. oraz 04.02.2023 r. według harmonogramu:

13 styczeń 2023r.

 • 15.20 – j.polski                                               sala 1A
 • 16.00- matematyka                                       sala 4A
 • 16.00- chemia                                                sala 3A
 • 17.30 – informatyka                                      sala 204A
 • 18.15 – podstawy przedsiębiorczości            sala 1A

14 styczeń 2023r.

 • 08.00- historia                                               sala 1A
 • 08.00- HIT                                                      sala 1A
 • 09.30- fizyka                                                  sala 2A
 • 10.30- j.angielski                                           sala 1A

04 lutego 2023r.

 • 08.00- biologia                                               sala 1A
 • 08.00- geografia                                            sala 1A

 

O zagadnieniach na egzamin informuje słuchacza nauczyciel przedmiotu przez dziennik Librus

 

TERMIN ZADANIE UWAGI
31.01.2023 Ostateczny termin złożenia dokumentacji nauczyciela do dyrektora szkoły. Plan dydaktyczny, PSO, zagadnienia egzaminacyjne, tematy prac kontrolnych, pytania egzaminu pisemnego i ustnego.
13.05.2023 Ostateczny termin oddania prac kontrolnych przez słuchaczy.

Dokładny termin wyznacza nauczyciel.

Do nauczycieli przedmiotu.
12.06.2023 Ostateczny termin składania przez słuchaczy podań o egzaminy w terminie dodatkowym lub poprawkowe, czy klasyfikacyjne Do dyrekcji.
Czerwiec 2023 Rada klasyfikacyjna.  
Czerwiec 2023 Zdanie sprawozdań z prac kontrolnych i egzaminów semestralnych wraz z pracami słuchaczy. Do dyrekcji.
23.08.2023 Egzaminy poprawkowe i w terminie dodatkowym.  
31.08.2023 Zdanie pełnej dokumentacji przez opiekunów semestrów. Do dyrekcji.
Sierpień 2023 Rada po sesji poprawkowej i rada organizacyjna semestr jesienny.  

 

*ze względu na sytuację pandemii terminy egzaminów mogą ulec zmianie

 

 

 WYKAZ  OPIEKUNÓW W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH 2022/2023

L.P KLASA WYCHOWAWCA
1.         1LOD Szmigiel Piotr
2.         2LOD Iwona Hoppe-Darznik
3.         3LOD Kasprzyk Dawid
 • Strona tytułowa pracy kontrolnej (pobierz)
 • Wzór podania o egzamin (pobierz)
 • Podanie o wyrównanie różnic programowych (pobierz)
 • Ważne informacje dla słuchaczy (pobierz)