Prace kontrolne i egzaminy

Terminy obowiązujące słuchaczy i nauczycieli w semestrze wiosennym 2019/2020

TERMIN ZADANIE UWAGI
30.01.2020 Ostateczny termin złożenia dokumentacji nauczyciela do dyrektora szkoły. Plan dydaktyczny, PSO, zagadnienia egzaminacyjne, tematy prac kontrolnych, pytania egzaminu pisemnego i ustnego.
14.03.2020 Ostateczny termin oddania prac kontrolnych przez słuchaczy 6 semestru.

 

Dokładny termin wyznacza nauczyciel.

Do nauczycieli przedmiotu.
27.03.2020 Ostateczny termin oddania prac kontrolnych przez słuchaczy 2 i 4 semestru.

 

Dokładny termin wyznacza nauczyciel.

Do nauczycieli przedmiotu.
16.04.2020 Ostateczny termin składania przez słuchaczy 6 semestru podań o egzaminy w terminie dodatkowym lub poprawkowe. Do dyrekcji.
Kwiecień 2020 Rada klasyfikacyjna dla 6 semestru.  
24.04.2020 Oficjalne zakończenie roku szkolnego dla VI semestru  
06.06.2020 Ostateczny termin składania przez słuchaczy 2 i 4 semestru podań o egzaminy w terminie dodatkowym lub poprawkowe. Do dyrekcji.
Czerwiec 2020 Reda klasyfikacyjna.  
Czerwiec 2020 Zdanie sprawozdań z prac kontrolnych i egzaminów semestralnych wraz z pracami słuchaczy. Do dyrekcji.
24-28.08.2020 Egzaminy poprawkowe i w terminie dodatkowym.  
31.08.2020 Zdanie pełnej dokumentacji przez opiekunów semestrów. Do dyrekcji.
Sierpień 2020 Rada po sesji poprawkowej i rada organizacyjna semestr jesienny.  

 

  • Strona tytułowa pracy kontrolnej (pobierz)
  • Wzór podania o egzamin (pobierz)
  • Podanie o wyrównanie różnic programowych (pobierz)
  • Ważne informacje dla słuchaczy (pobierz)