Prace kontrolne i egzaminy

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE
 SŁUCHACZY I NAUCZYCIELI
W SEMESTRZE JESIENNYM ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 

TERMIN ZADANIE UWAGI
30.09.2022 Ostateczny termin złożenia dokumentacji nauczyciela do dyrektora szkoły. Plan dydaktyczny, PSO, zagadnienia egzaminacyjne, tematy prac kontrolnych, pytania egzaminu pisemnego i ustnego.
22.10.2022 Ostateczny termin oddania prac kontrolnych przez słuchaczy.

 

Dokładny termin wyznacza nauczyciel.

Do nauczycieli przedmiotu.
26.11.2022 Zdanie sprawozdań z prac kontrolnych Do dyrekcji.
02.12.2022

10.12.2022

Sesja egzaminacyjna.

Egzaminy pisemne i/ lub ustne

 
03.12.2022 Ostateczny termin składania przez słuchaczy podań o egzaminy klasyfikacyjne oraz w terminie dodatkowym lub poprawkowe. Do dyrekcji.
Grudzień  2022 Reda klasyfikacyjna.  
Grudzień 2022 Zdanie protokołów z egzaminów semestralnych wraz z pracami słuchaczy. Do dyrekcji.
10.12.2022 Egzaminy klasyfikacyjne  
13.01.2023 Egzaminy poprawkowe i w terminie dodatkowym.  
17.01.2023 Zdanie pełnej dokumentacji przez opiekunów semestrów. Do dyrekcji.
Styczeń 2023 Rada po sesji poprawkowej i rada organizacyjna semestr jesienny.  

 

 

 

*ze względu na sytuację pandemii terminy egzaminów mogą ulec zmianie

 

 

 WYKAZ  OPIEKUNÓW W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH 2022/2023

L.P KLASA WYCHOWAWCA
1.         1LOD Szmigiel Piotr
2.         2LOD Iwona Hoppe-Darznik
3.         3LOD Kasprzyk Dawid
  • Strona tytułowa pracy kontrolnej (pobierz)
  • Wzór podania o egzamin (pobierz)
  • Podanie o wyrównanie różnic programowych (pobierz)
  • Ważne informacje dla słuchaczy (pobierz)