Prace kontrolne i egzaminy

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE
SŁUCHACZY I NAUCZYCIELI
W SEMESTRZE JESIENNYM ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

TERMIN ZADANIE UWAGI
30.09.2020 Ostateczny termin złożenia dokumentacji nauczyciela do dyrektora szkoły. Plan dydaktyczny, PSO, zagadnienia egzaminacyjne, tematy prac kontrolnych, pytania egzaminu pisemnego i ustnego.
24.10.2020 Ostateczny termin oddania prac kontrolnych przez słuchaczy.

 

Dokładny termin wyznacza nauczyciel.

Do nauczycieli przedmiotu.
28.11.2020 Zdanie sprawozdań z prac kontrolnych Do dyrekcji.
04-05.12.2020

11-12.12.2020

Sesja egzaminacyjna.

Egzaminy pisemne i/ lub ustne

 
16.12.2020 Ostateczny termin składania przez słuchaczy 6 semestru podań o egzaminy w terminie dodatkowym lub poprawkowe. Do dyrekcji.
Grudzień  2020 Reda klasyfikacyjna.  
Grudzień 2020 Zdanie protokołów z egzaminów semestralnych wraz z pracami słuchaczy. Do dyrekcji.
17-19.12.2020 Egzaminy w terminie dodatkowym.  
15-16.01.2021 Egzaminy poprawkowe.  
16.01.2021 Zdanie pełnej dokumentacji przez opiekunów semestrów. Do dyrekcji.
Styczeń 2021 Rada po sesji poprawkowej i rada organizacyjna semestr jesienny.  

 

  • Strona tytułowa pracy kontrolnej (pobierz)
  • Wzór podania o egzamin (pobierz)
  • Podanie o wyrównanie różnic programowych (pobierz)
  • Ważne informacje dla słuchaczy (pobierz)