Spotkanie klas programowo najwyższych z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie

W dniu 12 lutego uczniowie klas maturalnych Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie wzięli udział w spotkaniu informacyjnym z przedstawicielami  PUP w Wejherowie, na którym uczniowie zapoznali się z formami aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy. Młodzież poznała ofertę PUP i informację o aktualnych ofertach kursów kwalifikacyjnych i staży, a także innych formach podnoszenia kwalifikacji. Posiadanie statusu osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w Urzędzie pracy daje możliwości korzystania z pośrednictwa pracy zarówno krajowego, jak i z obszaru UE, a także otrzymania środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej.