Stop narkotykom

Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, prezesem Fundacji Nowe Życie. Pani Nadkomisarz w bardzo przystępny i ciekawy sposób omówiła skutki prawne, psychiczne i fizyczne zażywania narkotyków i dopalaczy. Bardzo dziękujemy Pani Elwirze za możliwość wysłuchania prelekcji.
Specjalne podziękowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie za pomoc w finansowej organizacji spotkania.