Stypendia Prezesa Rady Ministrów i stypendia zawodowe rozdane

Stypendia Prezesa Rady Ministrów i stypendia zawodowe rozdane. Oto nasi najzdolniejsi uczniowie.

W Powiatowym Zespole Szkół w Redzie odbyła się ważna uroczystość. Tego dnia najzdolniejszym uczniom szkoły wręczono stypendia. Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało 3 uczniów, zaś stypendium w ramach programu „ Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” – 5 uczniów. Poznaj młodych i zdolnych laureatów.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub uczniowi, który wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.

To prestiżowe wyróżnienie otrzymało w tym roku 3 uczniów: Kepka Zuzanna, Hińca Dawid, Dobkowska Hanna.

Stypendium w ramach programu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” otrzymali:  Nikola Pelcer, Szymon Lessnau, Dawid Hińca, Natalia Paczuła, Adrian Stromski.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy.