Szkolny Konkurs Czytelniczy

10 kwietnia 2018 r. przeprowadzony został w  szkole konkurs czytelniczy ze znajomości treści lektur szkolnych. Do udziału w konkursie zaproszeni zostali uczniowie klas III liceum oraz 4 klasa technikum. Test  składał się z 20 pytań.  Rozwiązało go 48 uczniów. Za poprawnie rozwiązany test można było otrzymać maksymalnie 20 punktów. Najwięcej punktów zdobyli:

Baranowski Paweł kl. 3 BL – 18 p.

Lis Marta kl. 3 BL – 17 p.

Czaja Marta kl. 4 AT – 18 p.

Winczewska Monika kl. 4 AT – 17 p.

Krampa Krzysztof kl. 4 AT – 17 p.

Wszystkim uczniom dziękuję za udział w konkursie i gratuluję osobom, które zdobyły najwyższą ilość punktów.

Ewa Czajkowska