Uczniowie portów i terminali w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu Gdyni

11 kwietnia nasza młodzież wzięła udział w zajęciach z zakresu zarządzania i prawa, które odbyły się w WSAiB Gdyni. Pierwsza prelekcja odbyła się pod hasłem: Mowa ciała kluczem do sukces. Uczniowie nie tylko poznali tajemnice mowy ciała, a także dowiedzieli się ,że według badań 93% sukcesu zawdzięczamy komunikacji niewerbalnej. Z kolei drugi prelegent dr Marek Chrabkowski poprowadził zajęcia „Kara kryminalna dawniej i dziś”. Wykładowca zaprezentował uczniom sposoby wymierzania sprawiedliwości porównując zjawisko karania w starożytności i średniowieczu z polityką karną przełomu XIX i XX wieku. Uczniowie zapoznali się z zarysem problematyki karnej m.in. obowiązującym kodeksem karnym, wymiarem kary i środków karnych.