Plan lekcji

Nowy plan zajęć

Obowiązuje od 30 września 2019r. Proszę sprawdzić czy zgadza się z wersją w Librusie. Ewentualne uwagi zgłaszać w Librusie do administratora dziennika (W. Calik).