Przydział sal

 

Nr sali Pracownia Opiekun pracowni
 1B  Językowa  Macek Ewa/ Tatiana Łapińska
 2B  Matematyczna/logistyczna  Gzik Aneta/Przemysław Kosiński
 3B  Logistyczna  Gabriel Wołosewicz
 5B  Językowa/muzyczna  Joanna Klein-Szalkowska
 6B  Graficzna  Maria Roczniewska/Angelika Tesmer
 7B  Architektury krajobrazu Anna Lewandowska
 101B  Realizacji nagrań i nagłośnień Karol Wiśniewski
 102B  Druku cyfrowego Joanna Liżewska
 103B  Przygotowania produkcji poligraficznej Małgorzata Klawikowska
 104B  AULA  
 105B  Projektów graficznych/fotograficzna Barbara Kortus
 106B  Reklamy Iwona Ślepowrońska
 107B  Reklamy Iwona Ślepowrońska
 1A Biologiczna Beata Bogalecka/Ewelina Kossler
 2A  Chemiczna Maria Czersak
 3A  Matematyczna  Marzena Idziak-Ciesielska
 4A  Matematyczna  Kazimierz Napiórkowski/Magdalena Tomaszewska
 CA Fizyczna  Dominiuk Barbara
 DA  Religii  Ludwik Zegzuła
EA Językowa Wolszczak Katarzyna
FA Językowa Graczyk Danuta/Treder Katarzyna
101A Polonistyczna Ewa Domarus/Iwona Hoppe-Darznik
102A Polonistyczna Danuta Paupa/Wsielka Lidia
201A Geograficzna Siniecka Justyna/Krawczuk Natalia
202A Polonistyczna Monika Chudzik
203A Historyczna Agnieszka Siepetowska/Krystian Stańczyk
204A Informatyczna Przemysław Kosinski