Zajęcia dodatkowe

Lp  Nazwa zajęć pozalekcyjnych  Opiekun zajęć  Termin zajęć  Sala/miejsce 
1.         Zajęcia przygotowujące  
do matury z chemii 
Piotrowska-Kirschling Agnieszka  Poniedziałek 7:10-7:55  2A 
2.         Zajęcia przygotowujące  
do matury z biologii 
Joannna Stachnik  Wtorek 

8.00 – 9.35 

Wolna sala 
3.         Koło Fotograficzne  J.Mroczek  Poniedziałek 

12:35 – 14:10 

Ciemnia 

Budynek B 

4.         Koło Kaligraficzne  J.Mroczek  Środa 

8:05 – 9:35 

 

Kawiarenka 

Budynek B 

5.         Dyskusyjny Klub Książki  I. Hoppe-Darznik 

K. Marczewska 

Wtorek 

12:35 – 13:20 

biblioteka szkolna 
6.         Zespół wokalny 

 

 J.Klein-Szalkowska  Środa  5B 
7.         Zajęcia sportowo-rekreacyjne  

 

Joanna Dzienis  Środa  

17:00-19.30 

Sala gimnastyczne 
8.         Zajęcia sportowo-rekreacyjne 

 

Joanna Dzienis  Czwartek 

18:00-20:00 

Sala gimnastyczna 
9.         Przygotowanie do matury z języka polskiego  

 

Lidia Wasielka  Środa 9.45-11.40  Sala 
10.      Zajęcia przygotowujące do matury z geografii rozszerzonej  Marzena Zalewska  Środa 10.40-11.25  Sala 207A 
11.      Koło ekonomiczne  Justyna Hadryś 

 

Czwartek 18.30   On-line Teams 
12.      Koło Memotwórcy  Justyna Hadryś    Teams/Messenger/e-mail 
13.      Zajęcia z języka angielskiego przygotowujące do matury ustnej  Magda Majewicz  Poniedziałek 10:40-11:25 

Środa 10:40-11:25 

Czwartek 11:40-12:25 

Sala GA/ 

2p budynku A 

14.      Koło  
Architektury Krajobrazu  
Zuzanna Lach  Środa 8.00-8.45 

 

Kawiarenka Mochnackiego  
15.     Strzeleckie zajęcia pozalekcyjne 

 

Zajęcia szachowe 

 

Ireneusz Kalinowski  Piątek 9:45-10:30 

 

Środa 15:10 – 15:55

Strzelnica 
16.     Zajęcia Funkcjonalne z elementami sztuki walk 

 

Saczewski Wojciech 

 

Środa 17.40-18.20  Sala gimnastyczna
17.      

Piłka nożna w ramach zajęć SKS 

 

Saczewski Wojciech 

 

Wtorek 15.15-16.15 

 

Sala gimnastyczna