Zajęcia dodatkowe

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W REDZIE

Lp.  RODZAJ ZAJĘĆ  PROWADZĄCY  MIEJSCE  DZIEŃ, GODZINA 
1.  Zajęcia przygotowujące do matury z Wiedzy o Społeczeństwie  Krystian Stańczyk  Pokój Nauczycielski – dowolna wolna sala  Piątek, 12:35 – 13:10 
2  Zajęcia przygotowujące do matury z historii 

 

Agnieszka Siepetowska  Sala 206 

 

Sala 203 

Środa 15.05-15.55 

Piątek 14.10-15.05 

  Spotkania Szkolnego Koła Historycznego  Agnieszka Siepetowska  Teams   Poniedziałek 17.00-18.00 
3  Zajęcia sportowe z piłki siatkowej i ogólnorozwojowe  Dorota Sokołowska  Hala sportowa  Poniedziałek 16.00-17.45 

Wtorek15.00-16.45 

Czwartek 16.50-17.50 

4  Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki poziom rozszerzony 4cT, 4dT  Anna Drotlew  Teams  Wtorek 

17.00-18.00 

 

5  Zajęcia sportowe Piłka Nożna, Wzmacnianie mięśni posturalnych trening funkcjonalny  Wojciech Saczewski  Hala Sportowa  Środa 16.00-18.00 
6  Zajęcia przygotowujące do matury z Historii sztuki  Angelika Tesmer  Sala 203 A  Piątek  

15.00 – 16.30 

7  Warsztaty artystyczne rozwijające zdolności manualne  Angelika Tesmer  Sala 1 A  Poniedziałek 

15.30 – 17.30 

8  Zajęcia przygotowujące do matury z biologii  Beata Bogalecka  s.1A  Czwartek 14.10-14.55 
9  Zajęcia ze strzelectwa sportowego  Ireneusz Kalinowski  strzelnica  Środa  15.55- 17.25 
10  Zajęcia z musztry, ogólnowojskowe i treningi kompanii reprezentacyjnej szkoły  Ireneusz Kalinowski  Plac apelowy  Wtorek   15.10- 15.55 
11  Koło Fotograficzne  Joanna Mroczek  106 B  Wtorek 14.20 – 15.05 
12  Dyskusyjny Klub Książki  Katarzyna Marczewska 

Iwona Hoppe 

Teams  Czwartek 16-17 
13  Oddział Intensywnej Opieki Dźwiękowej (OIOD) – Zajęcia dodatkowe dla dźwiękowców  Karol Wiśniewski  101B  Środa 13:20-16:00 (ewentualnie czasami dłużej) 
14  Zajęcia dodatkowe z matematyki dla klasy 3aTg  Magdalena Tomaszewska  4A  Piątek 10:40-11:25 
15  Zajęcia przygotowujące do matury z chemii  Maria Czerska  207A  Środy 9.45-10.30 
16.  Koło Rękodzieła  Ewelina Kosler  6 B  Piątek,  

godz. 15:10 

17  Zajęcia dodatkowe z języka polskiego dla klasy  3apLO  Iwona Hoppe  5A  Piątek 13.25 
18  Zajęcia przygotowujące do matury rozszerzonej z języka polskiego dla klasy 3agLO  Iwona Hoppe  5A  Czwartek 11.25 
19  Zajęcia przygotowujące do matury z geografii  Justyna Siniecka  207!  Czwartek 9.45-10.30 
20  Strzelectwo sportowe  Ireneusz Kalinowski  strzelnica  Środa 15.55 – 17.25 
21  Matematyka, godzina dodatkowa dla wszystkich klas  Kazimierz Napiórkowski  Sala 4 A  Poniedziałki, 16:00-16:45