Wiadomości z Erasmusa+

We Frankenthalu w Niemczech trwa spotkanie nauczycieli z sześciu krajów uczestniczących w projekcie Erasmus+. Grupa ustaliła terminarz przebiegu projektu, działania z nim związane, program oraz zadania dla każdego kraju. Nauczyciele zostali zaproszeni  do ratusza miasta i przyjęci przez burmistrza, który wyraził uznanie dla projektu i idei współpracy wielu krajów.

W głównym budynku szkoły we Frankenthalu umocowano tablicę informującą o realizowanym projekcie, a wydarzeniu temu nadano odświętną formę –  towarzyszyła mu nawet miejscowa prasa.

Grupa skorzystała z możliwości obejrzenia szkoły oraz obserwowania zajęć prowadzonych zwykle w niewielkich grupach. Warto wiedzieć, że jest to ośrodek gromadzący dzieci i młodzież z niedosłuchem. Szkoła jest bardzo dobrze wyposażona, a naszą szczególną zazdrość wzbudziły pracownie służące do nauki zawodu, tzw. warsztaty.