Wychowawcy klas

WYCHOWAWSTWA 2023/2024 

KLASY PIERWSZE 

LP  KLASA  WYCHOWAWCA 
1.         1 A 

Klasa policyjna/klasa penitencjarna 

 Wolszczak Katarzyna
2.         1 B 

 Klasa wojskowa OPW 

Stańczyk Krystian  
3.         1 AT 

Technik reklamy/technik realizacji nagrań 

Szulc Grzegorz 
4.         1 BT 

Technik eksploatacji portów i terminali / technik lotniskowych służb operacyjnych OPW 

Sienicka Justyna 
5.  1cT 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej/technik geodeta 

 Majewicz Magda 

 

6.  1dT 

Technik architektury krajobrazu/ Technik fotografii i multimediów 

Klincewicz Dorota 

  

KLASY DRUGIE 

LP  KLASA  WYCHOWAWCA 
1.         2 A 

Klasa policyjna 

Saczewski Wojciech 
2.         2 B 

 Klasa wojskowa OPW 

Dziechciowska Aneta 
3.         2 AT 

Technik reklamy 

Czarnecka Angelika/Hadryś Justyna 
4.         2 BT 

Technik eksploatacji portów i terminali OPW 

Paupa Danuta 
5.  2cT 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

Zajkowski Paweł  
6.  2dT 

Technik architektury krajobrazu/technik geodezji 

Lach Zuzanna 
7.  2eT 

Technik fotografii i multimediów/technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

Pałkowska Joanna 
8.  2fT Technik eksploatacji portów i terminali/ technik lotniskowych służb operacyjnych  Stachnik Joanna 

    KLASY TRZECIE

LP  KLASA  WYCHOWAWCA 
1.         3 A 

Klasa policyjna 

Kaczykowska Dominika 
2.         3 B 

 Klasa wojskowa 

Siepetowska Agnieszka 
3.         3 AT 

Technik reklamy/technik nagłośnień 

Tomaszewska Magdalena 
4.         3 BT 

Technik eksploatacji portów i terminali 

Kosiński Przemysław 
5.  3cT 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

Stanisz Maja 
6.  3dT 

Technik architektury krajobrazu/technik geodezji 

Drotlew Anna 
7.  3eT 

Technik fotografii i multimediów/technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

Olszowiec Magdalena 

  

KLASY CZWARTE

LP  KLASA  WYCHOWAWCA 
1.         4 A 

Klasa policyjna 

Paulina Krause/ Uhleberg Estera 
2.         4 B 

 Klasa wojskowa 

Ireneusz Kalinowski 
3.         4 AT 

Technik reklamy 

Lidia Wasielke/ Cichowska Longina/ Lidia Wasielka 
4.         4 BT 

Technik eksploatacji portów i terminali 

Gabriel Wołosewicz 
5.         4 CT 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej/Technik realizacji nagłośnień 

Maria Roczniewska/ Kortus Barbara 
 6.  4 DT   

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej / Technik architektury krajobrazu 

Angelika Tesmer 

Dzienis Joanna 

7.  4 ET   

Technik eksploatacji portów i terminali 

Ewa Domarus 

  KLASY PIĄTE na podbudowie szkoły podstawowej  

LP  KLASA  WYCHOWAWCA 
5 ATP 

Technik architektury krajobrazu/technik realizacji nagłośnień 

Anna Lewandowska/Kossler Ewelina/ Klein-Szalkowska Joanna 
5 BTP 

Technik eksploatacji portów i terminali 

Katarzyna Treder 
5 CTP 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

Małgorzata Klawikowska/Wilk Agata 
5 DTP 

Technik reklamy/ Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

Iwona Zakrzewska 

  

LICEUM ZAOCZNE DLA DOROSŁYCH LODD 

L.P  KLASA  WYCHOWAWCA 
1.          1LOD   Dziecielska Elżbieta
2.          2LOD  Szmigiel Piotr 
3.          3LOD  Tomasz Krampa/ Iwona Hoppe-Darznik 
4.  4LOD  Kasprzyk Dawid