Wyniki rekrutacji

Listy kandydatów do OPW harmonogram testów

Liceum klasa wojskowa i technikum eksploatacji portów i terminali

 

 17.06.2022r po godz. 15.30

Listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej:

Chłopcy (pobierz)

Dziewczęta (pobierz)

 

  1. Na testy należy stawić się 15 min przed wyznaczoną godziną, dokonać rejestracji w punkcie rekrutacyjnym.
  2. Należy dostarczyć zgodę rodzica /opiekuna na udział w teście sprawności fizycznej (pobierz)
  3. Obowiązuje strój sportowy, buty halowe z kauczukową podeszwą bądź adidasy.

8 czerwca 2022 r. godz. 14.00 – 20.00 chłopcy (pobierz)

9 czerwca 2022 r. godz. 14.00 – 19.00 dziewczęta (pobierz)

Listy dostępne są również w budynku B (hol na parterze)

UWAGA!

Zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1080), w tym z art. 14 ust. 1 pkt 2 stanowiącym o tym, że szkołą publiczną jest szkoła, która przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie ogłosi  listy osób 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na rok szkolny 2022/2023

w budynku B szkoły  w Redzie przy ul. Łąkowej 38

(przypominamy, że jest to jedyna formalnie wiążąca forma publikacji wyników rekrutacji)

oraz w systemie NABÓR PCSS

Wyniki rekrutacji dnia 21 lipca 2022r.