Wyniki rekrutacji

UWAGA!

Zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1080), w tym z art. 14 ust. 1 pkt 2 stanowiącym o tym, że szkołą publiczną jest szkoła, która przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie ogłosi ostateczne listy osób 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na rok szkolny 2021/2022

w budynku B szkoły  w Redzie przy ul. Łąkowej 38

(przypominamy, że jest to jedyna formalnie wiążąca forma publikacji wyników rekrutacji)

oraz na stronie internetowej placówki w zakładce

Wyniki rekrutacji dnia 22 lipca 2021r. o g. 8.00.


Jednocześnie  przypominamy, że system elektronicznej rekrutacji jest narzędziem wspomagającym mającym na celu ułatwienie złożenia dokumentacji kandydatom do szkoły, w związku z powyższym listy kandydatów publikowane w systemie mogą różnić się od  obowiązujących list zatwierdzonych przez Komisję Rekrutacyjną PZS w Redzie.

W razie wszelkich wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z Komisją Rekrutacji Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie sala nr 2 budynek B.

 

Listy kandydatów przyjętych do PZS w Redzie

 Liceum Ogólnokształcące

Technikum

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 (woj.pomorskie)

Informacja dla uczniów i rodziców dostępna od 2 sierpnia 2021 r. pod adresem:
https://www.kuratorium.gda.pl – link

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych uzupełniana jest na bieżąco w oparciu o dane spływające ze szkół województwa pomorskiego.


 

WAŻNE TERMINY

 

22.07.2021r. LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

KLASY TECHNIKUM:

SKIEROWANIA DO LEKARZA MEDYCYNY PRACY WYDAWANE W DNIU BADANIA W GABINECIE

 

KLASY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO:

ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIE (LEKARZ RODZINNY) O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO WZMOŻONEGO WYSIŁKU

 

30.07.2021r.

OSTATECZNY TERMIN DOSTARCZENIA ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW

( świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach testów ósmoklasisty, kopia odpisu aktu urodzenia, opinia/ orzeczenie PPP, karta zdrowia, 2 zdjęcia)

 

02.08.2021r. LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH

            10.00  – 14.00 KRAWIEC sala nr2 budynek B – pomiary mundurów – klasy wojskowe i policyjne (technik eksploatacji portów i terminali, liceum klasa wojskowa i klasa policyjna)

            TECHNIKUM klasy cywilne dokonują zakupu

1. kamizelki 65zł

2. koszulki polo z logo szkoły 55zł

u krawca w Redzie

 

 

23.08.2020r.

            12.00 – 15.00  LEKARZ MEDYCYNY PRACY sala nr5 budynek B– klasy technikalne (według harmonogramu)

25.08.2020r.

            12.00 – 15.00  LEKARZ MEDYCYNY PRACY sala nr5 budynek B – klasy technikalne (według harmonogramu)

 

T E C H N I K U M

LEKARZ MEDYCYNY PRACY

HARMONOGRAM

 

23.08.2021r (poniedziałek)

12.00 – 13.00 TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

13.00 – 14.00 TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

14.00 – 15.00 TECHNIK REKLAMY

 

 

25.08.2021r (środa)

12.00 – 13.00 TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

13.00 – 14.00 TECHNIK REALIZACJI NAGŁOŚNIEŃ i TECHNIK

FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

14.00 – 15.00 TECHNIK GEODEZJI

 

UWAGA!!!

30 SIERPNIA 2021r. godz. 16.00

 SPOTKANIA RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI KLAS