Zaduszki w naszej szkole

Tradycyjnie już obchodziliśmy w naszej szkole zaduszki. Grupa artystyczna pod kierunkiem p. Danuty Paupy i Joanny Klein – Szalkowskiej zaprezentowała program, podczas którego słowem mówionym i śpiewanym przybliżyła atmosferę Święta Zmarłych. W tym roku motywem wiodącym były nekropolie polskie znajdujące się poza granicami naszego kraju. Przywołane zostały:

Cmentarz Orląt oraz Łyczakowski we Lwowie, Rossa w Wilnie, Katyń, Monte Cassino, Montmorency, Pere-Lachaise. Każdemu towarzyszyły informacje, refleksje, poezja i pieśni. Zostały też zwizualizowane w prezentacji przygotowanej przez Bartka Hebla z II BT.

Przedstawienie odbyło się w auli nowego budynku, gdzie za sprawą scenografii wykonanej przez p. Annę Lewandowską i uczniów architektury krajobrazu, oświetlenia oraz dźwięku udało się wytworzyć odpowiedni nastrój. Widzowie z wielkim na ogół skupieniem odbierali program, doceniając wkład pracy wykonawców.

Uczestnicy przedstawienia to głównie uczniowie klas pierwszych, tylko kilkoro z drugich i trzecich. Ich popisy stały na wysokim poziomie, widoczne było dobre przygotowanie oraz zaangażowanie. Szczególnych wzruszeń dostarczyli soliści chóru: zarówno talent wokalny, jak  wykonywane przez nich utwory zrobiły kolosalne wrażenie. Program poprowadzili Małgorzata Szczepaniak z IIIBLO i Adrian Stromski z IATp i była to prawdziwie profesjonalna konferansjerka.