ZAKOŃCZENIE ROKU KLAS MATURALNYCH

Zapraszamy również rodziców/opiekunów.
1. Godz. 13.00 Hala sportowa – Część oficjalna (świadectwa z wyróżnieniem, najwyższa frekwencja, certyfikaty CWKM)
2. Godz.14.10-15.00 Zdjęcia Maturzystów budynek B parter
3. Godz.14.00-15.00 Spotkania z Wychowawcami w salach budynku B
(świadectwa, dyplomy, poczęstunek sala 5B)
Klasy mundurowe pełne umundurowanie
Klasy technikum strój galowy
 

Spotkania Wychowawców z Uczniami w dniu 29.04.2022r od 14.10 (po uroczystości na hali i zdjęciach) w budynku B:

3AGLO Wojciech Saczewski sala 6B
3BGLO Joanna Pałkowska sala 105B
4AT Joanna Klein-Szalkowska sala 7B
4BT Aneta Gzik sala 106B
4CT Anna Liżewska sala 102B
4DT Dorota Sokołowska sala 104B
4ET Justyna Siniecka sala 2B