Zarządzenie nr 1/2020/2021

Zarządzenie nr  1/2020/2021

Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie

z dnia 31 sierpnia  2020 r.

w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19