Zostali zamknięci z możliwością ucieczki…

Escape room, czyli pokój zagadek, to popularna zabawa, w której grupa osób zostaje zamknięta w pokoju i mierzy się z zadaniami. Uczniowie szkolnej grupy PAH podjęli próbę rozwiązania zagadek i wyjścia z pokoju. Zadania poukrywane w pokoju dotyczyły między innymi problemu czarnego lądu, czyli braku wody. Uczestnicy zabawy zmierzyli się z zadaniami dotyczącymi również zrównoważonego rozwoju i globalnych wyzwań. Gra pokazała mi różnice życia na Północy i Południu, zwróciła moją uwagę na problem głodu i braku wody – podkreślił na zakończenie gry jeden z uczestników zabawy. Zabawa miała na celu zaangażować uczniów i uczennice w działanie na rzecz bardziej sprawiedliwego świata – podkreślili nauczyciele podczas gry.

Gra została opracowana przez Polską Akcję Humanitarną.