Bogatsi o wiedzę: zajęcia inne, niż wszystkie…

Jednym z najwyższych priorytetów funkcjonowania morskiego terminalu kontenerowego jest wypełnienie wszystkich warunków bezpieczeństwa związanych z oferowaną usługą, zarówno wobec przemieszczania i składowania ładunków klienta, jak i jego fizycznego bezpieczeństwa podczas pobytu na obiekcie. W dniu 6 października odbyła się w naszej szkole prelekcja dotycząca BHP w terminalach morskich. W prelekcji brali udział uczniowie z klasy pierwszej technikum eksploatacji portów i terminali. Spotkanie poprowadzone zostało w ramach współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Wejherowie. Omawiane zagadnienia dotyczyły wymogów bezpieczeństwa przy prowadzeniu prac w terminalach kontenerowych i zagrożeń z tym związanych oraz najczęściej występujących wypadków pracy w portach morskich. Celem spotkania była edukacja młodzieży w dziedzinie zagrożeń zawodowych, kształtowanie pożądanych postaw w zakresie bezpiecznych zachowań oraz informowanie o różnorodnych aspektach prawnej ochrony ich pracy. Wszyscy uczniowie wykazali duże zainteresowanie przedstawianym tematem.