Chocolate corner – podsumowanie 

Tym, którzy podarowali słodkości, kupującym, sprzedającym, wszystkim którzy wsparli naszą akcję charytatywną w inny sposób, mówimy DZIĘKUJĘ! Zebraliśmy 750 zł na działalność Szkolnego Koła PCK.

Samorząd Uczniowski

Autorzy: A. Żebrowska, A. Dziechciowska