Co młody pracownik wiedzieć powinien

W naszej szkole odbyły się warsztaty i lekcja informacyjna pt. „Pierwsza praca”, która miała na celu przygotowanie przyszłych absolwentów do obecności na rynku pracy. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali wykładu dotyczącego tematów związanych z podjęciem pierwszej pracy, rekrutacją do pracy, rodzajami umów, wynagrodzeniem za pracę oraz podstawowymi obowiązkami pracownika i pracodawcy, który wygłosiła przedstawiciel Państwowej Inspektoratu Pracy w Wejherowie. Młodzież została zapoznana z przepisami dotyczącymi zatrudniania, urlopów, bhp na stanowisku pracy, nawiązaniem i rozwiązaniem umów. Realizowanie tego typu spotkań jest niezwykle ważnym przedsięwzięciem, gdyż współczesny rynek pracy nie jest przyjazny dla młodych ludzi. Dlatego tak ważne jest zwiększanie wśród młodych pracowników świadomości zagrożeń związanych z pracą oraz informowanie jak bronić się przed negatywnymi zjawiskami, z którymi mogą się zetknąć na rynku pracy. Doświadczenie to bardzo pozytywnie wpłynęło na uczestników spotkania. Z ich opinii wynika, że wiedzę zdobytą podczas warsztatów będą chcieli wykorzystać w swojej pierwszej pracy.