Debata o szkole

W ubiegłym tygodniu miała miejsce burzliwa i ciekawa dyskusja na temat polskiego szkolnictwa. Wiedza jest martwa – dzisiejszy system edukacji to: zakuć, zdać, zapomnieć to teza z jaką zmierzyli się 15 października przedstawiciele opozycji i propozycji.
-Dyskutowaliśmy ze sobą z zachowaniem zasad kultury oraz poprawności językowej, używaliśmy tylko argumentów rzeczowych i merytorycznych, nikt nie pomyślał nawet o osobistych wycieczkach, które w jakikolwiek sposób umniejszały przeciwnikowi. Po skończonej wymianie zdań podaliśmy sobie ręce i dziękowaliśmy za ciekawą dyskusję, nawet jeżeli w dalszym ciągu nie byliśmy przekonani do stanowiska naszego rozmówcy.