Debata ,, Racjonalna gospodarka odpadami”

W dniu  21 marca odbyła się lekcja biologii w formie debaty otwartej. Udział wzięli przedstawiciele klas I i II CT, którzy przygotowali i omówili prezentacje na temat,, Racjonalna gospodarka odpadami”?
Prelekcje oceniały komisje nauczycieli, samorządu oraz uczniów. Muszę podkreślić bardzo wysoki poziom prezentacji.?
Komisje ostatecznie wyłoniły klasy najlepiej przedstawiające zagadnienie.
komisja nauczycieli i samorządu: 
I miejsce IBT 
II miejsce ICT 
III miejsce IICT

komisja publiczności:
I miejsce IAT
II miejsce IBT
III miejsce IICT
Wszystkim uczestnikom, prelegentom bardzo dziękuję za zaangażowanie.