Dlaczego nie debata? Podglądamy lekcje zawodowe technika eksploatacji portów i terminali…

Wybór zawodu i szkoły powinien dawać młodym ludziom przede wszystkim szanse na pracę. Pracy nie gwarantuje już wyższe wykształcenie, teraz najważniejsze są  kwalifikacje zawodowe. Wszystkie analizy rozwoju rynku pracy przewidują, że w najbliższych latach zatrudniani będą przede wszystkim pracownicy wykwalifikowani w zawodach takich jak grafik, specjalista reklamy, czy technik eksploatacji portów i terminali.

W celu rozwija umiejętności twórczego i krytycznego myślenia, kształcenia umiejętności tworzenia różnorodnej, jasnej i efektywnej argumentacji oraz rozwoju kompetencji zawodowych w klasach pierwszych odbyła się dyskusja panelowa oraz debata za i przeciw . Tematem debaty została polityka lotnicza UE: Liberalna, czy restryktywna polityka lotnicza oraz jej wpływ na rozwój lotnictwa cywilnego w UE ?

W części pierwszej uczniowie wcielili się w rolę ekspertów, którzy zaprezentowali różne, najlepiej kontrowersyjne spojrzenia na temat dyskusji. Wymiana poglądów między ekspertami była punktem wyjścia do drugiej części debaty, która miała na celu wciągnięcie do rozmowy publiczności. W przypadku debaty za i przeciw uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy i w ostatniej chwili dowiedzieli się, po której stronie będą musieli się opowiedzieć. Taka forma rozwija umiejętność rozmowy i spontanicznej wymiany poglądów. Debata wzmacnia pewność siebie oraz zwraca uwagę na to, jak istotne jest popieranie argumentów rzetelnymi dowodami.