Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wytyczne dla zdających CKE, GIS i MEN

Uwaga uczniowie technikum!!!

Poniżej zamieszczamy wytyczne dla zdających przystępujących do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń/luty 2021.

Każdy zdający przed przystąpieniem do egzaminu ma obowiązek zapoznania się i stosowania do wytycznych w załączeniu. (pobierz wytyczne)