FINAŁ II POWIATOWEGO KONKURSU FILMOWEGO „CZAS NA ZDROWIE”

Zespół z Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie został zwycięzcą II Powiatowego Konkursu Filmowego „Czas na zdrowie” zorganizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół w Redzie.

W czwartek, 30 maja 2019 r. w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie odbył się finał II Powiatowego Konkursu Filmowego „Czas na zdrowie”. W uroczystej gali finałowej udział wzięły 4 nagrodzone zespoły uczniowskie z powiatu wejherowskiego. Twórcy najlepszych prac otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy. Konkurs nawiązywał do promocji zdrowia publicznego. Uczniowie kręcili filmy o tematyce: „Zdrowie dla wszystkich”.

Głównym celem Konkursu jest popularyzacja idei zdrowego stylu życia ze względu na obserwowane niepokojące tendencje wzrostu zaburzeń zdrowotnych, spowodowane korzystaniem z udogodnień cywilizacyjnych. Trudno bowiem we współczesnym świecie odróżnić wartościowe produkty od reklamowanych nowinek zaburzających naturalne mechanizmy obronne organizmu. Zaproponowana tematyka konkurs skupia wszystkie elementy składające się na zdrowy styl życia: kształtowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za zdrowie i zachęcanie ich do osobistego zaangażowania na rzecz zdrowego stylu życia, podniesienie świadomości uczniów na temat idei i znaczenia zdrowia publicznego oraz skłonienie do refleksji nad tym, jakie działania z zakresu zdrowia warto wspierać.

Filmy konkursowe  zachwycały pomysłowością, ukazywały propagowanie wśród młodzieży zdrowych nawyków żywieniowych, promowały żywność ekologiczną i zdrowe odżywianie, podkreślały wpływ sportu w edukacji zdrowotnej.   

Po projekcji filmów konkursowych odbył się panel edukacyjny: „Nieuświadomione uzależnienie od smaku słodkiego i cukru”, który poprowadził dr inż. Witold Kozirok z Uniwersytetu Morskiego  w Gdyni.

 Poniżej prezentujemy wyniki II Powiatowego Konkursu Filmowego:

  • I miejsce: Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie
  • II miejsce: I Liceum Ogólnokształcące w Rumi
  • III miejsce: Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie
  • IV miejsce: Powiatowy Zespół Szkół w Redzie.

Nagrody zostały ufundowane przez Starostę Wejherowskiego oraz Powiatowy Zespół Szkół w Redzie.

Gratulujemy jeszcze raz wszystkim zespołom i ich opiekunom.

Organizatorzy PZS Reda