I. Edycja konkursu fotograficznego w Instytucie Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku

Tematyka konkursu: Siedziby sądów w Polsce w fotograficznym kadrze uczniów szkół średnich i studentów Instytutu Prawa i Administracji

Termin przesłania fotografii konkursowych: 16 czerwca 2021 r.

Adres mailowy do przesyłania fotografii: mikolaj.tarkowski@apsl.edu.pl

Regulamin Konkursu Fotograficznego