IV Pomorski Turniej Debat Historycznych

26 marca uczniowie działający w Szkolnym Kole Debat oraz Szkolnym Klubie Historycznym uczestniczyli w IV Pomorskim Turnieju Debat Historycznych organizowanym przez IPN. Tezy z którymi musieli zmierzyć się debatujący nie były łatwe. Pierwsza teza – Najlepszym sposobem na godne uczczenie ofiar systemów totalitarnych jest ich odnalezienie i pochowanie w imiennym grobie, tez druga – W 1939 roku Polska postąpiła właściwie, zbrojnie broniąc się przed agresją III Rzeszy. Dyskusja odbyła się z wykorzystaniem formy debaty oksfordzkiej wraz ze wszystkimi obowiązującymi w niej zasadami.